W dniu 05 października 2021 roku w Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 w sali kinowej Klubu WAT.

Po złożeniu meldunku przez płk. dr. inż. Jarosława Zelkowskiego został wspólnie odśpiewany hymn państwowy.

Następnie Pan Dziekan płk dr hab. Szymon MITKOW przywitał gości i rozpoczął przemówienie. Wymienił m.in. najważniejsze zadania zrealizowane w minionym roku akademickim, przedstawił formy i poziomy kształcenia w WLO, kierunki studiów o profilu praktycznym i ogólnoakademickim, kursy kwalifikacyjne oraz doskonalące.

Zostały również przedstawione prowadzone na WLO studia podyplomowe dla potrzeb MON oraz komercyjne i omówienie kształcenia w ramach Szkoły Doktorskiej WAT, gdzie zostało przyjętych 13 osób w ramach dyscypliny nauki o bezpieczeństwie. Realizacja studiów doktoranckich będzie trwała do 2023 r., 24 osoby rozpoczynają naukę w semestrze zimowym.

Wymieniona została również działalność funkcjonujących w wydziale Kół Naukowych takich jak: Koło Naukowe Logistyki Wojskowej, Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego, Koło Naukowe Securitas et Defensio WAT, Koło naukowe Strategia. W tym roku koło naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT obchodzi dziesięciolecie istnienia. W związku z tą rocznicą głos zabrał opiekun naukowy dr Wiesław Śmiałek.

Pan Dziekan zachęcił o uczestniczenia w Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, która jest inicjatywą edukacyjną podjętą przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z wiodącymi ośrodkami akademickimi z całego kraju, w tym z Wydziałem Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT.

Płk dr hab. Szymon Mitkow podziękował złożył podziękowania za wytężony wysiłek dla kadry, nauczycieli oraz pracowników Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania.

Następnie głos zabrali kapelan Wojskowej Akademii Technicznej ks. por. Krzysztof Włosowicz oraz przewodniczący Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Martyna Rutkowska. Przypieczętowaniem przyjęcia studentów I roku do społeczności akademickiej Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej było wręczenie symbolicznych indeksów wyróżnionym studentom, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów rankingowych i odśpiewanie „Gaudeamus Igitur”. Wręczenia dokonał Rektor-Komendant WAT płk prof. dr. hab. inż. Przemysław Wachulak i Dziekan WLO płk dr hab. Szymon Mitkow.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłonione zostały najlepsze prace dyplomowe, którym Dziekan Wydziału nadał wyróżnienie i podziękował osobiście wręczając dyplomy.

Istotnym punktem uroczystości było uroczyste wręczenie medali: Brązowy Krzyż Zasługi, srebrny medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, srebrny medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, brązowy medal „Za zasługi dla Obronności Kraju”, brązowy medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” oraz medale pamiątkowe Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT.

Inaugurację zakończył wykład Pani Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich dr Wiesławy Załogi na temat: „Przywództwo w erze społeczeństwa cyfrowego”.

Jak co roku, Inaugurację uświetnił występ Chóru Akademickiego Wojskowej Akademii Technicznej – za co serdecznie dziękujemy.

fot. Cezary Arcikiewicz