INAUGURACJA NOWEGO ROKU AKADEMICKIEGO W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA

W dniu 06 października 2020 roku w Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania odbyła się uroczysta  Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 w sali kinowej Klubu WAT.
Po złożeniu meldunku przez ppłk. dr. inż. Jarosława ZELKOWSKIEGO został wspólnie odśpiewany hymn państwowy.

Następnie Pan Dziekan płk dr hab. Szymon MITKOW przywitał gości i rozpoczął przemówienie. Przedstawił m.in. kierunki studiów o profilu praktycznym i ogólnoakademickim oraz kursy kwalifikacyjne i doskonalące.
Zostały również przedstawione prowadzone na WLO studia podyplomowe dla potrzeb MON oraz komercyjne i omówienie kształcenia w ramach Szkoły Doktorskiej WAT, gdzie zostało przyjętych 13 osób w ramach dyscypliny nauki o bezpieczeństwie. Realizacja studiów doktoranckich będzie trwała do 2023 r., 42 osoby rozpoczynają naukę w semestrze zimowym.
Pan Dziekan wyraził również słowa podziękowania za wytężony wysiłek dla kadry, nauczycieli oraz pracowników Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania.
Przypieczętowaniem przyjęcia studentów I roku do społeczności akademickiej Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania  Wojskowej Akademii Technicznej było odśpiewanie „Gaudeamus Igitur” oraz wręczenie symbolicznych indeksów wyróżnionym studentom, którzy w procesie rekrutacji na studia uzyskali najwyższą liczbę punktów. Wręczenia dokonał Prorektor ds. wojskowych WAT płk Grzegorz KALICIAK i Dziekan WLO płk dr hab. Szymon Mitkow.
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego zostało wyłonionych 21 najlepszych prac dyplomowych, którym Dziekan Wydziału postanowił nadać wyróżnienie. Następnie głos zabrali kapelan Wojskowej Akademii Technicznej ks. por. Krzysztof WŁOSOWICZ oraz przewodniczący Rady Samorządu Wydziału sierż. pchor. Gabriel LESIAK.
Istotnym punktem uroczystości było uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów doktoranckich, a także wyróżnienie pracowników Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki
i Zarządzania, które w roku akademickim 2019/2020 podniosły swoje kwalifikacje.
Pan Dziekan wręczył również medale za zasługi dla obronności kraju, jak również podziękował pracownikom, którzy kończą współpracę z Wydziałem za wiedzę, zaangażowanie i pracę na rzecz Wydziału oraz na rzecz Uczelni i dobra społeczności akademickiej.
Inaugurację zakończył wykład Pani Prorektor ds. studenckich dr hab. Moniki SZYŁKOWSKIEJ, prof. WAT na temat: „Człowiek w sieci cyber(nie)bezpieczeństwa”.
Jak co roku, Inaugurację uświetnił występ Chóru Akademickiego Wojskowej Akademii Technicznej – za co serdecznie dziękujemy.