OPŁATA ZA LEGITYMACJĘ STUDENCKĄ (ELS)

Zgodnie z Decyzją Rektora WAT nr 59/RKR/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia opłat pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022 informujemy, że WAT pobiera opłatę za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej w wysokości 22 zł.

Studentom, którzy zapłacili wymaganą kwotę, będą wydawane legitymacje w czasie wyznaczonego dnia stawiennictwa (01.10 – studia stacjonarne, 02.10 – studia niestacjonarne). Termin uiszczenia wpłaty to 28.09.2021 r.

Należy wejść na stronę https://trans.wat.edu.pl/ i wygenerować numer konta (następnie wybrać odpowiednio dla studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych), na który trzeba przelać wymaganą kwotę. W tytule przelewu prosimy wpisać: „Imię i Nazwisko. Opłata za ELS”.