UWAGA powtarzanie przedmiotów

Studenci stacjonarni, którzy składali wniosek o powtarzanie przedmiotu proszeni są o zgłoszenie się do Dziekanatu w celu odebrania decyzji ze zgodą.