Na podstawie Zarządzenia Rektora Wojskowej Akademii Technicznej nr 8/RKR/2019 z dnia 9 maja 2019 r. od 01 lipca 2019 r. w skład struktury organizacyjnej Wydziału Logistyki wchodzi Instytut Organizacji i Zarządzania, dotychczas obecny w Wydziale Cybernetyki. Aktualnie trwają prace nad regulaminem, który wejdzie w życie z dniem 01 października 2019 r.