INSTYTUT SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI WLO WAT NA GALI FINAŁOWEJ INNOWACYJNOŚCI 2017

W dniu 22 marca br. przedstawiciele Instytutu Systemów Bezpieczeństwa i Obronności WLO WAT dr Katarzyna Świerszcz i dr inż. Bogdan Ćwik uczestniczyli w Gali Innowacyjności 2017 dla Sił Zbrojnych RP, która odbyła się w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie. Wymienieni Pracownicy zostali zaproszeni na niniejszą Galę z faktu zakwalifikowania do finału złożonych przez nich dwóch prac konkursowych w kategorii „Koncepcje” i „Projekty badawczo-rozwojowe”: „Inteligentne i niskoemisyjne geotermalne systemy energetyczne zasilające obiekty garnizonów wojskowych” oraz „Badanie skuteczności podgrzewania płyt lotniskowych w warunkach niskich temperatur i obfitych opadów śniegu z wykorzystaniem zasobów geotermalnych”.

Patronat Honorowy Gali Finałowej objął Minister Obrony Narodowej Pan Antonii Macierewicz. Uroczystości Galii otworzył Szef Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych płk dr hab. inż. Sławomir Augustyn. W Swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie i potrzebę wysiłku intelektualnego w tworzeniu innowacyjnych technologii Obronnych dla Sił Zbrojnych i ich efektywnego wdrażania. Podczas Galii zaprezentowano liczne prace nominowane, wśród których nagrodzone zostały także prace WAT. Oficjalną Galę Innowacyjności 2017 ubogacił występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP.