Studenci Logistyki o profilu praktycznym Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, którzy będą przystępować do instytutowych obron prac dyplomowych w Instytucie Logistyki w maju 2022 r. proszeni są o zgłaszanie gotowości  przystąpienia do obrony poprzez przesłanie na adres ilog@wat.edu.pl do 04.05.2021 r. następujących informacji:

  1. imię i nazwisko,
  2. imię i nazwisko promotora,
  3. numer grupy,
  4. numer indeksu.

Studenci Logistyki o profilu ogólnoakademickim Wydziału Inżynierii Mechanicznej, którzy chcą przystąpić do instytutowych obron prac dyplomowych w Instytucie Logistyki w maju 2022 r. proszeni są o zgłaszanie gotowości  przystąpienia do obrony poprzez przesłanie na adres ilog@wat.edu.pl do 10.05.2022 r. następujących informacji:

  1. imię i nazwisko,
  2. imię i nazwisko promotora,
  3. numer grupy,
  4. numer indeksu.