W sobotę 25 września 2021 r. odbyła się uroczystość złożenia przysięgi wojskowej przez studentów pierwszego roku Wojskowej Akademii Technicznej (https://www.wojsko-polskie.pl/wat/articles/aktualnosci-w/podchorazowie-wat-przysiegali-wiernie-sluzyc-ojczyznie/). Była to jednocześnie okazja do zaprezentowania osiągnięć naukowych oraz metod kształcenia przez poszczególne wydziały Akademii.

Stoisko naszego  Wydziału cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Uwagę przyciągały gogle VR, za pomocą których można poruszać się w grach logistycznych (tworzonych przez studentów) po zaplanowanej w programie przestrzeni (np. magazynu), jednocześnie zmieniając poszczególne jej elementy. Goście mieli również możliwość przymierzenia kamizelki kuloodpornej, hełmu wojskowego oraz innego sprzętu wojskowego. Studenci wojskowi naszego Wydziału udzielali wskazówek, w jaki sposób posługiwać się bronią, w jaki sposób należy ją trzymać, strzelać, a także przeładowywać. Z tej atrakcji korzystały szczególnie dzieci, kto wie może nasi przyszli studenci.