Generał brygady w stanie spoczynku doc. dr nauk wojsk. Zdzisław BOBECKI, organizator i wieloletni komendant Instytutu Systemów Zabezpieczenia Materiałowo-Technicznego Wojsk WAT, w bieżącym roku ukończył dziewięćdziesiąt pięć lat. Z tej okazji, w dniu 6 grudnia 2018 r. Jubilata odwiedziła grupa przyjaciół ze Stowarzyszenia Przyjaciół WAT i Wydziału Logistyki, który jest kontynuatorem działań instytutu zorganizowanego przez Generała. Gośćmi Jubilata były osoby w przeszłości kierujące Instytutem Logistyki, panowie: Stanisław Świtalski i Marian Brzeziński oraz wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół WAT pan Andrzej Boczkowski. W imieniu Dziekana Wydziału Logistyki Pana płk. dr hab. inż. Szymona Mitkowa  „Medal pamiątkowy Wydziału Logistyki” wręczył Pan Marian Brzeziński wraz życzeniami zdrowia i nieprzemijającej kondycji.