WYKŁAD OTWARTY PT. “INICJATYWY EUROPOLU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA PRZESTĘPSTWA FAŁSZERSTWA ŚRODKÓW PŁATNICZYCH”.

W dniu 8 stycznia 2020 r. odbył się zorganizowany przez Koło Naukowe Securitas et Defensio WAT kolejny wykład otwarty pt. “Inicjatywy EUROPOLU w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępstwa fałszerstwa środków płatniczych” przeprowadzony przez mł. insp. Jacka Walaszczyka, który w latach 2010-2016 był oficerem Departamentu Operacyjnego EUROPOLU. Wykład cieszył się jak zwykle ogromnym zainteresowaniem studentów WAT. Koło Naukowe Securitas et Defensio WAT serdecznie zaprasza wszystkich do brania udziału w przedsięwzięciach przez nie organizowanych. Więcej informacji wkrótce.