OBNIŻENIE WYSOKOŚCI OPŁAT POBIERANYCH OD STUDENTÓW NIESTACJONARNYCH ORAZ STUDENTÓW STACJONARNYCH POWTARZAJĄCYCH SEMESTR STUDIÓW WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA

Szanowni Państwo,

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz możliwymi trudnościami finansowymi
w opłacie czesnego za studia w bieżącym semestrze na podstawie Decyzji Rektora WAT
nr 140/RKR/2020 z dnia 12 maja 2020 w sprawie obniżenia wysokości opłat pobieranych od studentów w semestrze letnim roku akademickiego
2019/2020 wysokość czesnego zostaje obniżona o 25% i zostaje zaliczona na poczet czesnego w semestrze zimowym 2020/2021.

Studenci, którzy będą kontynuować naukę na Wydziale w następnym semestrze automatycznie będą mieli pomniejszone czesne i nie muszą składać żadnych wniosków w tej sprawie.

Studenci z niżej wymienionych grup, którzy kończą studia w semestrze letnim 2019/2020, mogą się ubiegać o 25% zwrot kwoty czesnego za semestr letni 2019/2020:

  • WLO18FR1N4
  • P7M1N1
  • WLO18PK1N2
  • R7O1N1

O zwrot opłat mogą się również ubiegać studenci studiów stacjonarnych, którzy powtarzają obecnie semestr.

Warunkiem koniecznym otrzymania zwrotu jest złożenie wniosku w Dziekanacie skierowanego do Rektora WAT z prośbą o zwrot części czesnego za semestr letni 2019/2020 z związku z Decyzją Rektora WAT nr 140/RKR/2020 bądź przesłanie skanu wniosku na adres e-mail dziekanat.wlo@wat.edu.pl.
We wniosku należy podać konto, na które zostanie zwrócona nadpłata. Wnioski należy składać do końca trwania semestru letniego 2019/2020 tj. do 30.09.2020 r.

Wysokość opłat za kształcenie na studiach dla poszczególnych kierunków i naborów oraz wnioski o rozłożenie czesnego na raty w semestrze zimowym 2020/2021 po uwzględnieniu 25% zniżki zostaną zamieszczone na stronie internetowej Wydziału we wrześniu br.