KOMUNIKAT W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA DZIEKANATU WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO

W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV‑2 dbając o zdrowie studentów oraz pracowników Wydziału podjęto decyzję o wprowadzeniu nadzwyczajnego trybu pracy Dziekanatu.

 • ograniczenie kontaktów bezpośrednich:
  – zalecany kontakt mailowy oraz telefoniczny (dziekanat.wlo@wat.edu.pl, tel. 261 837 591)
 • sprawy pilne:
  – obsługa Dziekanatu wyłącznie w pokoju nr 0.06 po uprzednim mailowym umówieniu się (dziekanat.wlo@wat.edu.pl). W wiadomości (z maila studenckiego/służbowego) prosimy zawrzeć swoje dane, dzień, godzinę i cel wizyty. Osoby nieumówione nie będą obsługiwane.
 • godziny pracy Dziekanatu bez zmian. Wprowadzamy dyżury dla studentów niestacjonarnych w terminach wyznaczonych na zjazdy — tylko w soboty do godziny 12:00 po uprzednim mailowym umówieniu się.
 • Zaświadczenia będą wysyłane pocztą. Prosimy zamawiać poprzez wlo@wat.edu.pl . W treści wskazać adres do wysłania.
 • Legitymacje ELS i ELD.
  Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12.03.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów
  Elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r., bez konieczności potwierdzenia ich ważności.
  Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12.03.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta
  Legitymacja doktoranta, których ważność kończy się w okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r., zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r., bez konieczności potwierdzenia ich ważności.

Ograniczenia nie mają wpływu na bieżące funkcjonowanie Dziekanatu. Nie jest wstrzymana obsługa studentów. Zmiany mają charakter tymczasowy i nadzwyczajny.
Ze względu na dynamiczny rozwój sytuacji rekomendujemy śledzenie strony internetowej WAT, Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania oraz strony Wydziału na facebooku.

Zmiana funkcjonowania pracy Dziekanatu obowiązuje od dnia 16.03.2020 r. do odwołania.

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora WAT nr 22/RKR/2020 z dnia 12.03.2020 r. w sprawie przedsięwzięć mających na celu zapobieganie i monitorowanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 pracownicy, studenci i doktoranci są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania telefonicznie i mailowo o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez wirusa SARS-CoV-2 bądź objęcia kwarantanną odpowiednio: właściwego prorektora, kanclerza, dyrektora biura rektora oraz właściwego kierownika jednostki organizacyjnej (Dziekana).