KOMUNIKAT WYBORCZY NR 4 WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA (WKW WLO) Z DNIA 29 CZERWCA 2020 R.

Na podstawie Decyzji Rektora WAT nr 220/RKR/2020 z 16 czerwca 2020 r. oraz uchwały nr 7/WKW-WLO/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. ogłasza się wszczęcie procedur wskazania przez wspólnotę Wydziału kandydatów do pełnienia funkcji dziekana na kadencję 2020–2024:

W związku z powyższym WKW WLO prosi o zgłaszanie kandydatów do pełnienia funkcji Dziekana na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania do sekretarza WKW WLO Magdaleny Kawińskiej (bud. 135, pok. 0.17) w terminie 29.06 – 01.07.2020 r. w godz. 8.00–13.00.

Głosowanie odbędzie się w terminie 02.07 – 06.07.2020 r. w godz. 8.00–13.00 za pośrednictwem programu Ankieter (każdy pracownik Wydziału otrzyma na służbowy adres mailowy specjalny link jednorazowego wykorzystania).

Wzór zgłoszenia kandydata do pełnienia funkcji dziekana dostępny u sekretarza WKW.
Informujemy także, że zgodnie z Załącznikiem do Uchwały Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 94/WAT/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Zasad wskazywania przez wspólnotę wydziału kandydatów do pełnienia funkcji dziekana” kandydatem może być osoba, która spełnia wymagania określone w:

  • 16 ust. 2 – do osób powoływanych do pełnienia funkcji kierowniczych w Akademii, stosuje się odpowiednio przepisy art. 20 ust. 1 pkt 1-5 oraz ust. 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  • 48 ust. 2 – Dziekanem może być nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudniony w Akademii jako podstawowym miejscu pracy i spełniający wymagania określone w art. 20 ust.1 pkt 7 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Przewodniczący
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Adam OSTANEK, prof. WAT