ŻEGNAMY STUDENTA BARTOSZA OSTASIEWICZA

Z głębokim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
BARTOSZA OSTASIEWICZA
studenta I roku Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Wojskowej Akademii Technicznej
Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim
składają
Dziekan, Rada Studentów Wydziału, pracownicy i studenci Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania