KONFERENCJA NT. “INTEROPERACYJNOŚĆ NARODOWEGO SYSTEMU OBRONY POWIETRZNEJ”

W dniach 20 – 21 listopada 2017 roku odbyła się w WAT pod patronatem gen. dyw. Sławomira Wojciechowskiego, Dowódcy Operacyjnego RSZ i płk. dr. hab. Tadeusza Szczurka, Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej konferencja nt.: „Interoperacyjność narodowego systemu Obrony Powietrznej”.

W konferencji zorganizowanej przez Szefa Szefostwa Obrony Powietrznej DO RSZ płk. dr. Roberta Stachurskiego oraz Dziekana Wydziału Logistyki WAT płk. dr. hab. Szymona Mitkowa uczestniczyli  przedstawiciele Resortu Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, lotnictwa aeroklubowego, portów lotniczych, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz inni zaproszeni goście. Było to kolejne forum wymiany doświadczeń wynikających z organizowanego corocznie przez Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych ćwiczenia pk. RENEGADE/SAREX – 17.

Celem konferencji było m.in. zdefiniowanie wymagań dla narodowego sytemu Obrony Powietrznej jako systemu integrującego potencjał wszystkich Rodzajów Sił Zbrojnych oraz elementy układu pozamilitarnego, wypracowanie rozwiązań w zakresie organizacji, funkcjonowania systemu poszukiwania i ratownictwa lotniczego, a w tym cywilno – wojskowego ośrodka koordynacji poszukiwania i ratownictwa lotniczego.