Konferencja Recyklera

30.01.2020
9.00 – 15.00

Dobre praktyki w zakresie
gospodarowania odpadami opakowaniowymi
oraz zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Problematyka rocznych audytów recyklera

Organizator
Klaster Gospodarki
Odpadowej i Recyklingu
Krajowy Klaster Kluczowy

Udział bezpłatny
Miejsce konferencji

Warszawa,  ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, aula, bud. 135


Zgłoszenia:
792-316-202, 536-921-091
katarzyna.blachowicz@klasterodpadowy.com

Formularz do uzupełnienia:
FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONFERENCJI DLA RECYKLERÓW


Partner konferencji


RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

30 stycznia 2020 r. Warszawa
09.00 – 09.30 Rejestracja uczestników
09.30 Oficjalne otwarcie konferencji
09.30 – 12.00 Panel I Uwarunkowania normatywno-prawne związane z działalnością recyklerów

Prowadząca: Katarzyna Błachowicz, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

System ekozarządzania i audytu EMAS – korzyści dla organizacji, dr Agnieszka Tomaszewska, Ministerstwo Klimatu

Wykorzystanie sprawozdań z audytów recyklera w bieżącej pracy Urzędu Marszałkowskiego, Wioletta Czarnecka, Kierownik Oddziału Gospodarki Odpadami w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Wykorzystanie sprawozdań z audytów recyklera w bieżącej pracy Urzędu Marszałkowskieg,  Małgorzata Kozicka-Ochal, Urząd  Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Rozwiązania informatyczne zintegrowane z BDO, Robert Kapuściński, darsoft.pl

Koszty i przychody branży elektroodpadów, Katarzyna Błachowicz, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy

12.00 – 12.30 Przerwa
12.30 – 13.30 Panel II Praktyczne uwarunkowania związane z działalnością recyklerów.

Droga i problemy związane z pozyskaniem ZSEE oraz baterii, Patrycja Nowak, ECO Harpoon sp. z o.o.

Ekoprojektowanie opakowań pod kątem recyklingu, Katarzyna Leszko, Bogucki Folie.

Recykling i wykorzystanie drewna poużytkowego, Prezes Jarosław Grabarz, BEJA Recykling

13.30 – 14.30 Panel III ekspercki – dyskusja

Omówienie zagadnień i wnioski końcowe wynikające z postawionych problemów dotyczących przygotowywania, prowadzenia i oceny funkcjonowania recyklerów w Polsce w odniesieniu do skuteczności realizowanych procesów.

Jarosław Grabarz, BEJA Recykling

Patrycja Nowak, ECO Harpoon sp. z o.o.

Radosław Guzik lub Sławomir Borek PMP Kaczmarek Recykling

Małgorzata Tomczak, GIOŚ

Małgorzata Kozicka-Ochal, Urząd  Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Robert Kapuściński, darsoft.pl

Moderator: Katarzyna Błachowicz, Akademia Recyklingu

14.30 – 15.00 Dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji

 Patronat medialny
   

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji