Komunikat nr 1

Warszawa, 6 czerwca 2024 r. 

10:00

Aula im. Gen. Andersa, Wojskowa Akademia Techniczna,
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2B, 00 -908 Warszawa

Organizator:

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania,
Wojskowej Akademii Technicznej
im. J. Dąbrowskiego w Warszawie

 

Współorganizatorzy:

Sztab Generalny Wojska Polskiego –
Zarząd Logistyki P-4

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych Akademia Sztuki Wojennej –
Wydział Zarządzania i Dowodzenia
Akademia Wojsk Lądowych –
Wydział Zarządzania
Akademia Marynarki Wojennej –
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
Lotnicza Akademia Wojskowa –
Instytut Logistyki i Transportu
Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych