KONWENT INTERESARIUSZY ZEWNĘTRZNYCH

W dniu 24 listopada 2017 roku na Wydziale Logistyki odbył się Konwent Interesariuszy Zewnętrznych. W Konwencie wzięły udział firmy logistyczne współpracujące z Wydziałem. Spotkaniu przewodniczył Dziekan płk dr hab. Szymon Mitkow oraz prodziekan ds. kształcenia ppłk dr inż. Jarosław Zelkowski.

Główną tematyką Konwentu był „Student jako przyszły pracownik firm”. Interesariusze Wydziału przedstawili problemy dotyczące praktyk studenckich jak również przekazali ciekawe uwagi na temat programu kształcenia. Dzięki dużemu zaangażowaniu w dyskusji wypracowano nowe kierunki działania Wydziału dla zwiększenia efektywności w obszarze praktyk zawodowych studentów Wydziału Logistyki.

Na zakończenie Konwentu podpisano porozumienia dotyczące współpracy Wydziału Logistyki z firmami OMIDA S. A i Optima Logistics Group Sp. z o.o., dzięki którym studenci będą mogli poznać praktyczny aspekt logistyki.