LOGISTYKA

Studia wojskowe
jednolite studia magisterskie (10 semestrów)

• Grupa osobowa ogólnologistyczna:

› specjalność ogólna

• Grupa osobowa materiałowa:

› żywnościowa
› mundurowa

LOGISTYKA EKONOMICZNA

Studia wojskowe
jednolite studia magisterskie (10 semestrów)

• Grupa osobowa ekonomiczno–finansowa