REKRUTACJA DO MODUŁU PODOFICERSKIEGO W RAMACH SZKOŁY LEGII AKADEMICKIEJ !!!
(szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania SLA znajdują się TUTAJ) 

REKRUTACJA DO MODUŁU PODOFICERSKIEGO:

Aby wziąć udział w module podoficerskim w ramach SLA w roku akademickim 2022/2023 (wyłącznie studenci posiadający stopień szeregowego rezerwy) w WAT należy pobrać WNIOSEK OCHOTNIKA, który po wypełnieniu należy wraz z zaświadczeniem o byciu studentem złożyć w Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT.

Wniosek należy złożyć do 30 stycznia 2023 !!!

Więcej informacji można uzyskać:
mjr dr inż. Małgorzata Grzelak (e-mail: malgorzata.grzelak@wat.edu.pl, tel.: 261-839-225)

Dokumenty należy złożyć:
Dziekanat Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
mgr Paulina Wiśniewska, pok. 0.09

Istnieje możliwość przesłania dokumentów pocztą na adres:
Paulina Wiśniewska
Dziekanat
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania (bud. 135)
Wojskowa Akademia Techniczna
ul. Gen. S. Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
z dopiskiem „Legia Akademicka”

Wniosek – Ochotnika Decyzja nr 178/MON

 


 

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PROGRAMU LEGIA AKADEMICKA w roku 2023
w Wojskowej Akademii Technicznej !!!

Drodzy Studenci,

serdecznie zapraszam na spotkanie dotyczące realizacji programu Legia Akademicka w WAT w roku 2023. Spotkanie odbędzie się poprzez MS Teams w dniu 30.11.2022 r. o godz. 15:05.

Kod do zespołu: vs2b48z
Link do zespołuhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3aP34MoSjwS8pZ6Mw7nNjJubA-TMtqEiv09gbOZIb-yOI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3fb7e504-72ef-4f0a-9743-bbd810b8caab&tenantId=e66af1e9-d714-4a1f-8101-22a504f9622f

Koordynator Programu Legia Akademicka w WAT
mjr dr inż. Małgorzata GRZELAK
tel. 261 839 225
mail: malgorzata.grzelak@wat.edu.pl