Konkurs Partnerstw strategicznych dla szkolnictwa wyższego KA 226
Tytuł projektu: Digital Competences for Improving Security and Defence Education
PROJECT NO 2020-1-PL01-KA226-096192

Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji w obszarze bezpieczeństwa i obronności poprzez wykorzystanie narzędzi cyfrowych w działaniach dydaktycznych oraz poprzez rozwój kompetencji cyfrowych nauczycieli akademickich. W ramach projektu przeprowadzona została ankieta na wśród nauczycieli akademickich z całej Europy. Na tej podstawie wypracowane zostaną rezultaty intelektualne, tj. Best Practise Handbook – podręcznik najlepszych praktyk, platforma e-learningowa wspierająca nauczycieli – Teacher Tool-kit, wypracowane zostaną rekomendacje z zakresu cyberbezpieczeństwa platform e-learningowych. Dodatkowo, w ramach projektu opracowany zostanie program i przeprowadzone będą 2 edycje szkoły letniej dla studentów i nauczycieli akademickich służące poprawie ich kompetencji cyfrowych.

Data rozpoczęcia: 30.04.2021
Data zakończenia: 30.08.2023

Realizacja projektu obejmuje:

 • wytworzenie 5 rezultatów intelektualnych:
 1. Opracowanie podręcznika najlepszych praktyk w nauczaniu w oparciu o narzędzia cyfrowe – Leader WAT
 2. Opracowanie poradnika dla nauczyciela – Leader: UniTo Włochy
 3. Opracowanie warunków i wymagań cyberbezpieczeństwa – Leader: NMU Bułgaria
 4. Opracowanie założeń i programu szkoły letniej dla nauczycieli i studentów – Leader: MTA Rumunia
 5. Opracowanie raportu i wytycznych – Leader: WAT
 • zorganizowanie dwóch wydarzeń międzynarodowych (w formie konferencji) upowszechniających rezultaty intelektualne:
 1. Best digital practices for Security and Defence Education – WAT Warszawa, czerwiec 2022
 2. Students and teachers experiences in digital Security and Defence Education – MTA Bukareszt, kwiecień 2023
 • organizację wydarzeń związanych nauczaniem, uczeniem, szkoleniem:
 1. C1 Staff training for improvement the technical competences and communication skills for digital education – 1st Edition- WAT Warszawa, czewiec 2022
 2. C2 Summer school in digital education for learners “Systems for Command and Control in Security and Defence Field” – 1st Edition – MTA Bukareszt, wrzesień 2022
 3. C3 Summer school in digital education for teachers “Systems for Command and Control in Security and Defence Field” – 1st Edition – MTA Bukareszt, wrzesień 2022
 4. C4 Staff training for improvement the technical competences and communication skills for digital education – 2nd Edition- on-line NMU Bukareszt, styczeń 2023
 5. C5 Summer school in digital education for learners “Systems for Command and Control in Security and Defence Field” – 2nd Edition – on -line UniTo Turyn, luty 2023
 6. C6 Summer school in digital education for learners “Systems for Command and Control in Security and Defence Field” – 2nd Edition – on -line UniTo Turyn, luty 2023