Lp.NazwaPobieranie
1.Decyzja Dziekana nr 42/WLO/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.
w sprawie wprowadzenia „Norm i normatywów procesu dydaktycznego obowiązujących na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT”
Pobierz
2.Decyzja Dziekana nr 114/WLO/2020 z dnia 4 listopada 2020 r.
w sprawie ustalenia zasad wyboru specjalności kształcenia dla studentów cywilnych Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT”
Pobierz
3.Decyzja Dziekana nr 58/WLO/2020 z dnia 25 maja 2020 r.
w sprawie wprowadzenia „Zasad odbywania studiów według indywidualnego programu studiów”
Pobierz
4.Decyzja Dziekana nr 43/WLO/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia „Zasad indywidualnej organizacji studiów na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT”
Pobierz
5.Decyzja Dziekana nr 11/WLO/2022 z dnia 4 lutego 2022 r.
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu praktyk zawodowych dla studentów wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT”
Pobierz
6.Decyzja Dziekana nr 25/WLO/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.
w sprawie ustalenia dopuszczalnego deficytu punktów ECTS po semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022
Pobierz