„Wykaz opiekunów roku zgodnie z decyzją Dziekana na 116/WLO/2022 z dnia 04.11.2022 r.” 


 

Opiekunowie roku na studiach:

  • na kierunku „LOGISTYKA” jednolite studia magisterskie

Opiekun I, II, III, IV roku studiów – mjr dr hab. inż. Anna BORUCKA

  • na kierunku „LOGISTYKA EKONOMICZNA” jednolite studia magisterskie

Opiekun II, III roku studiów – płk dr hab. Konrad STAŃCZYK

  • na kierunku „LOGISTYKA” I stopnia

Opiekun I roku studiów – mgr Ewa KALBARCZYK-GUZEK
Opiekun II roku studiów – dr Łukasz NYSZK
Opiekun III roku studiów – dr inż. Katarzyna GŁODOWSKA
Opiekun IV roku studiów – mgr inż. Magdalena RYKAŁA

  • na kierunku „LOGISTYKA” II stopnia

Opiekun studiów wojskowych – ppłk dr inż. Bartosz KOZICKI
Opiekun studiów cywilnych – dr inż. Jarosław SIECZKA

  • na kierunku „OBRONNOŚĆ PAŃSTWA” I stopnia

Opiekun I roku studiów – dr inż. Tadeusz KUBACZYK
Opiekun II roku studiów – dr Sławomir KLESZCZ
Opiekun III roku studiów – mgr Małgorzata DĄBROWSKA-ŚWIDER

  • na kierunku „OBRONNOŚĆ PAŃSTWA” II stopnia

Opiekun I roku studiów – mgr Luiza TRZCIŃSKA
Opiekun II roku studiów – dr Jakub ADAMKIEWICZ

  • na kierunku „BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE” I stopnia

Opiekun I roku studiów – dr Krzysztof SZWARC
Opiekun II roku studiów – dr Małgorzata JAROSZYŃSKA
Opiekun III roku studiów – dr Wiesław ŚMIAŁEK

  • na kierunku „BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE” II stopnia

Opiekun I roku studiów – dr Krzysztof SZWARC
Opiekun II roku studiów – dr Justyna STOCHAJ

  • na kierunku „ZARZĄDZANIE” I stopnia

Opiekun I roku studiów – dr Joanna ANTCZAK
Opiekun II roku studiów – dr Katarzyna PAWLAK
Opiekun III roku studiów – mgr Katarzyna GURMIŃSKA

  • na kierunku „ZARZĄDZANIE” II stopnia

Opiekun I roku studiów – dr Joanna JOŃCZYK
Opiekun II roku studiów – dr Kazimierz PIOTROWSKI