KURS KWALIFIKACYJNY NA STANOWISKA O STOPNIU ETATOWYM PUŁKOWNIKA W PIONIE FUNKCJONALNYM ZABEZPIECZENIA I SZCZEGÓLNYM

W dniu 8 stycznia  2018 roku rozpoczął się w WLO WAT kurs kwalifikacyjny na stanowiska o stopniu etatowym pułkownika w pionie funkcjonalnym zabezpieczenia i szczególnym.
W kursie uczestniczy 20 oficerów z różnych jednostek wojskowych i instytucji centralnych MON.
Szkolenie prowadzone jest w następujących modułach:

MODUŁ OGÓLNY w ramach którego kursanci zapoznawani są z Międzynarodowym prawem humanitarnym konfliktów zbrojnych, Zasadami cywilnej i demokratycznej kontroli nad SZ RP, Zasadami funkcjonowania systemu logistycznego w SZ RP, Procesami planowania rozwoju i modernizacji oraz Dokumentami doktrynalnymi stosowanymi w SZ RP.

MODUŁ KIERUNKOWY w którym omawiana jest Strategia bezpieczeństwa narodowego i obrony państwa, Sztuka wojenna, sztuka operacyjna i taktyka, Metodyka opracowywania i prowadzenia ćwiczeń, Gospodarka finansowa wojska, Mapowanie i modelowanie procesów logistycznych oraz projektowani i wdrażanie modułów logistycznych, Organizacja wsparcia przez państwo – gospodarza (HNS) oraz CIMIC, Wsparcie i zabezpieczenie logistyczne Sił Zbrojnych RP oraz Systemy informatyczne wspierające procesy logistyczne.

MODUŁ SPECJALISTYCZNY w ramach którego kursanci uczą się Planowania i kierowania zabezpieczeniem logistycznym wojsk na szczeblu taktycznym i operacyjnym, Zabezpieczenia materiałowego i technicznego wojsk, Funkcjonowania podsystemu transportu i ruchu wojsk, Zabezpieczenia medycznego, Zabezpieczenia operacyjnego i logistycznego PKW poza granicami kraju oraz Systemu planowania zasobów logistycznych i usług a także Funkcjonowania terytorialnego systemu zabezpieczenia logistycznego.

Dodaj komentarz