KURS PRZESZKOLENIA KADR REZERWY – OFICERSKI W KORPUSIE OSOBOWYM LOGISTYKI

W dniu 02.10.2017 r. rozpoczęła się VI edycja kursu przeszkolenia kadr rezerwy – oficerskiego. Celem kursu jest przygotowanie żołnierzy rezerwy do pełnienia obowiązków na stanowiskach oficerskich korpusu osobowego logistyki w grupie osobowej ogólnologistycznej w ramach przydziałów mobilizacyjnych na stanowiska etatu czasu „W” jednostek wojskowych. Kurs ma za zadanie pogłębić wiedzę i ukształtować niezbędne umiejętności praktyczne na stanowisku dowódcy plutonu w korpusie osobowym logistyki oraz przygotować do rozwiązywania problemów logistycznych w działaniach taktycznych. Bieżąca edycja trwa od 02.10. do 12.12.2017 r. a uczestniczy w niej 20 słuchaczy.

Dodaj komentarz