94 studentów cywilnych rozpoczęło w Wojskowej Akademii Technicznej pilotażowy program Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  – „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej”. Do programu przystąpili nie tylko studenci WAT, ale również innych uczelni – Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Uroczysta inauguracja programu miała miejsce 20 stycznia w Wydziale Logistyki WAT. W auli im. gen. Władysława Andersa wypełnionej uczestnikami kursu, w obecności prorektorów, dziekanów oraz kadry, rektor-komendant WAT płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek dokonał uroczystego otwarcia programu w Akademii.

„Rozpoczynamy dzisiaj program Legii Akademickiej. Program, który wpisuje się w potrzeby systemu obronnego państwa, a przede wszystkim w potrzeby Sił Zbrojnych RP i myślę również, że wpisuje się doskonale w zapotrzebowanie jakie pojawia się w środowisku studentów. Zapotrzebowanie objawiające się zainteresowaniem służbą wojskową, sprawami wojska, ale i sprawami szeroko pojętej obronności i szeroko pojętego bezpieczeństwa. Cieszę się, że w tym pilotażowym programie bierze udział aż tylu studentów. Cieszę się, że są studenci z różnych wydziałów. Cieszę się również, że jest zainteresowanie studentów z innych uczelni warszawskich. (…) Ten program wypełnia swoista lukę jaka powstała w zasobach rezerw osobowych w Siłach Zbrojnych RP po momencie wstrzymania poborów do zasadniczej służby wojskowej, ale też i zapełnia lukę w Waszych zainteresowaniach, ponieważ otwiera możliwość uczestniczenia nie tylko jako rezerwy osobowe, ale również zachęca do wzięcia udziału w służbie czynnej, czyli zmiany swojego życia, tego przyszłego zawodowego. Tak więc te możliwości są bardzo szerokie” – powiedział rektor-komendant WAT płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek.

Prawie już stuletnią historię Legii Akademickiej przybliżył dziekan Wydziału Logistyki płk dr hab. Szymon Mitkow, który powiedział: „10 listopada, w dniu powrotu Józefa Piłsudskiego z więzienia w Magdeburgu, młodzież akademicka oddała mu się do dyspozycji. Było to wyrazem jednomyślnych nastrojów wiecu studenckiego w Warszawie, podczas którego wyłoniono Akademicki Komitet Wykonawczy. Już 11 listopada 1918 r. specjalną odezwą Komitet wezwał młodzież do wstępowania w szeregi nowo powołanego Legionu Akademickiego pod rozkazami Naczelnego Wodza. Wezwanie rozplakatowano
na bramie Uniwersytetu, a także w Politechnice, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Wyższej Szkole Handlowej i na murach najważniejszych obiektów miejskich. Oficjalnie Legię Akademicką jako formację wojskową uruchomiono nazajutrz, 12 listopada 1918 r.”

Dziekan Wydziału Logistyki przypomniał również chlubną kartę udziału Legii Akademickiej w II wojnie światowej: „Legioniści akademiccy zapisali chlubną kartę podczas obrony Polski w 1939 r., nie tylko w szeregach 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej i batalionów Obrony Narodowej, ale też w wielu innych jednostkach frontowych. Dowodem tego jest uznanie dla żołnierzy 36 PP LA za parotygodniową walkę w obronie Modlina i Warszawy; 28 września dowódca Armii „Warszawa” gen. Juliusz Rómmel w rozkazie pożegnalnym stwierdził: Wszystkie oddziały walczyły z największym poświęceniem, ofiarnością i męstwem, lecz trzonem 28 DP, około którego koncentrował się cały wysiłek i opór, był dzielny 36 Pułk Piechoty Legii Akademickiej. Po zawojowaniu kraju przez najeźdźców, pod okupacjami, członkowie Legii kontynuowali walkę o niepodległość i całość ojczyzny w szeregach Armii Krajowej. Trzeba również przypomnieć, że walczyli też w Powstaniu Warszawskim 1944 r.”

W ramach inauguracji programu uczestnikom  zaprezentowano elementy współczesnego uzbrojenia wojsk pancernych, nowoczesne konstrukcje broni oraz  sprzęt lotniczy.  Na zaprezentowanym legionistom uzbrojeniu szkolą się na co dzień studenci Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa.

W WAT realizowana jest część teoretyczna programu, obejmująca 30 godzin zajęć wykładowych. W ramach szkolenia przewidziano takie przedmioty jak taktyka, podstawy uzbrojenia, elementy zabezpieczenia logistycznego w wojsku, udzielanie pierwszej pomocy na polu walki, a także szkolenie SERE (Survival, Evasion, Resistance, Escape), czyli zasady przetrwania w izolacji, unikania, oporu w niewoli oraz ucieczki.  „Program ma przybliżyć studentom cywilnym podstawowe elementy służby wojskowej. Został tak zaplanowany, żeby wiedzę teoretyczną studenci zdobyli w Wojskowej Akademii Technicznej w trakcie modułu teoretycznego, a posiadając już tę niezbędną bazę, trafili potem do jednostek wojskowych, tak, żeby szkolenie to było realizowane płynnie i skutecznie” – wyjaśnia kpt. Mirosław Kamiński z WLO odpowiedzialny za organizację Legii Akademickiej  w WAT. „Do programu przystąpili studenci prawie wszystkich wydziałów, tak więc spektrum osób jest zróżnicowane, ale przede wszystkim to co już teraz widać jest to młodzież nastawiona patriotycznie (…). Ci ludzie po prostu chcą służyć Polsce” – dodaje kpt. Kamiński.

Sami studenci wyrażają duży entuzjazm związany z udziałem w programie: „Myślę o zawodowej służbie wojskowej i chciałabym zostać żołnierzem. Świadomość pełnienia służby wojskowej jest bardzo ważna, zwłaszcza w czasach zagrożenia terroryzmem. (…) Legia Akademicka to spełnienie marzeń, które zawsze towarzyszyły mi od dzieciństwa, bo zawsze chciałam zostać żołnierzem” – dzieli się swoimi wrażeniami studentka Wydziału Logistyki Kinga Radzio. Z kolei Michał Stępień z Wydziału Elektroniki swój udział w Legii motywuje: „Interesuję się wojskowością, lubię też sport i wysiłek fizyczny. Wydaje mi się, że jest to bardzo przydatne doświadczenie. Nie każdy może z czegoś takiego skorzystać. Mam możliwość przejścia szkolenia, które może przygotować mnie do udziału w obronie kraju.”

Pierwszy moduł, realizowany w WAT zakończy się wystawieniem certyfikatów potwierdzających teoretyczne przygotowanie uczestników programu. Zaświadczenie to umożliwi studentom udział w zajęciach szkolenia praktycznego. Bardzo dużą rolę w programie odgrywa zabezpieczenie przedsięwzięcia przez wojewódzkie sztaby wojskowe. Uczestnicy szkolenia muszą przejść całą procedurę związaną z rejestracją, w ramach posiadanych kwalifikacji wojskowych, aby mogli potem trafić do jednostek liniowych. WAT ściśle współpracuje w tym zakresie z wojewódzkim sztabem wojskowym w Warszawie.

Na zakończenie części pokazowej, a przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych, uczestnicy programu obejrzeli pokaz uczelnianej organizacji studenckiej „Woda, Ląd, Powietrze”. Studenci prezentowali zasady działania drużyny poruszającej się Kołowym Pojazdem Opancerzonym Rosomak, w terenie niebezpiecznym w ramach obowiązujących w wojsku procedur.

O programie Legii Akademickiej można również przeczytać na stronie Polski Zbrojnej.

Ewa Jankiewicz
rzecznik prasowy WAT
fot. Sebastian Jurek