LISTA PRZYDZIAŁU STUDENTÓW DO SPECJALNOŚCI KSZTAŁCENIA
na studiach niestacjonarnych na kierunku logistyka (profil praktyczny).

L.P.

NR ALBUMU

GRUPA DZIEKAŃSKA

NAZWA SPECJALNOŚCI

1

76636

WLO20FX1N1

Logistyka przedsiębiorstw

2

76642

WLO20FX1N1

Logistyka przedsiębiorstw

3

76668

WLO20FX1N1

Logistyka przedsiębiorstw

4

77775

WLO20FX1N1

Logistyka przedsiębiorstw

5

76624

WLO20FX1N1

Logistyka przedsiębiorstw

6

77739

WLO20FX1N1

  Logistyka przedsiębiorstw

7

74191

WLO20FX1N1

Logistyka przedsiębiorstw

8

76658

WLO20FX1N1

Logistyka przedsiębiorstw

9

76637

WLO20FX1N1

Logistyka przedsiębiorstw

10

76656

WLO20FX1N1

Logistyka przedsiębiorstw

11

76649

WLO20FX1N1

Logistyka przedsiębiorstw

12

76665

WLO20FX1N1

Logistyka przedsiębiorstw

13

77711

WLO20FX1N1

Logistyka przedsiębiorstw

14

76666

WLO20FX1N1

Logistyka przedsiębiorstw

15

76653

WLO20FX1N1

Logistyka przedsiębiorstw

16

76669

WLO20FX1N1

Logistyka przedsiębiorstw

17

76643

WLO20FX1N1

Logistyka przedsiębiorstw

18

76634

WLO20FX1N1

Logistyka przedsiębiorstw

19

76651

WLO20FX1N1

Logistyka przedsiębiorstw

20

76641

WLO20FX1N1

Logistyka przedsiębiorstw

21

76635

WLO20FX1N1

Logistyka przedsiębiorstw