LISTA PRZYDZIAŁU STUDENTÓW DO SPECJALNOŚCI KSZTAŁCENIA
na studiach niestacjonarnych na kierunku logistyka (profil praktyczny).

[wptb id=10914]