Na początku kwietnia 2018 roku wystartowała I edycja projektu TOP YOUNG 100, którego celem jest wsparcie i promocja młodych talentów logistycznych na rynku zawodowym. Organizowany on jest przez Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów, uczelnie wyższe oraz profesjonalistów łańcucha dostaw. Program planowo trwać będzie przez okres jednego roku. W konkursie udział bierze 84 studentów z 17 uczelni w Polsce. Wydział Logistyki reprezentuje 4 studentów III roku studiów I stopnia: Katarzyna Basiakowska, Paulina Ignaciuk, Mariusz Karwas i Kinga Ratuszniak. Przed nimi szkolenia, warsztaty, konkursy i ciężka praca podczas rozwiązywania problemów u partnerów biznesowych wspierających projekt TOP YOUNG 100. Liczymy, że wiedza zdobywana podczas studiów pozwoli im na wzorowe ukończenie projektu i realizację zawodowych celów.