NAGRODA MINISTRA DLA NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

W dniu 14 grudnia 2019 r. Minister Obrony Narodowej wydał Decyzję nr 4/DNiSW przyznającą nagrodę zasłużonemu pracownikowi WLO – Pani dr Monice SZYŁKOWSKIEJ w kategorii: za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej.

W uzasadnieniu decyzji w szczególności wskazano: opracowanie i wdrożenie: 1) Multimedialnego Systemu Treningu Strzeleckiego TL WISŁA, który stanowi wsparcie procesu dydaktycznego w ramach zajęć realizowanych z przedmiotów Podstawy strzelana oraz Teoria i Praktyka Strzelania; 2) oprogramowanie do symulacyjnych gier decyzyjnych, pozwalających na efektywne doskonalenie umiejętności m.in. selekcji i analizy informacji, podejmowania decyzji pod presją czasu w granicach posiadanych uprawnień czy komunikowania oraz współpracy w zespole.  Wdrożenie oprogramowania do analizy ryzyka dla bezpieczeństwa informacji niejawnych i analizy zagrożeń dla informacji niejawnych opartym o metodykę zgodną z zaleceniami Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW, oprogramowania do analizy ryzyka danych osobowych doskonalącego umiejętności w zakresie szacowania ryzyka z wykorzystaniem metody jakościowej oraz oprogramowania w obszarze logistyki – w postaci wersji edukacyjnej profesjonalnej aplikacji wykorzystywanej w branży TSL – pozwalającego kształcić praktyczne umiejętności w zakresie szeroko rozumianej organizacji transportu. Wskazane narzędzia służą jako praktyczne wsparcie poszczególnych przedmiotów w procesie dydaktycznym.

W uzasadnieniu podkreślono również osiągnięcia w obszarze kształcenia studentów w zakresie cyberbezpieczeństwa, którego zakres odpowiada założeniom określonym w: Polityce ochrony cybeprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziękujemy Pani dr Monice SZYŁKOWSKIEJ za zaangażowanie na rzecz Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania i życzymy wielu kolejnych i prestiżowych nagród.