• KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY

mgr inż. Adam ŚWIDER
telefon: 261 837 655
e-mail: adam.swider@wat.edu.pl
Lokalizacja: Budynek: 135 | Pokój: 0.10


• SAMODZIELNE STANOWISKO ORGANIZACYJNE DS. NAUKOWYCH

mgr Patrycja SZERSZEŃ
telefon: 261 837 236
e-mail: patrycja.szerszen@wat.edu.pl

Budynek 135 | Pokój 2.34


• SPECJALISTA DS. EKONOMICZNYCH

mgr Katarzyna DOMINIAK
telefon: 261 837 702
e-mail: katarzyna.dominiak@wat.edu.pl

Budynek 135 | Pokój 0.17


• STARSZY TECHNIK

Marian SZYMCZYK
telefon: 261 839 012

e-mail: marian.szymczyk@wat.edu.pl
Budynek 135 | Pokój 0.12


• TECHNIK INFORMATYK

Maciej SALAMONOWSKI
telefon: 261 837 495
e-mail: maciej.salamonowski@wat.edu.pl
Budynek 135 | Pokój 0.33


• STARSZY REF. DS. FINANSÓW

lic. Małgorzata ZAKRZEWSKA
telefon: 261 839 121
e-mail: malgorzata.zakrzewska@wat.edu.pl
Budynek 135 | Pokój 2.11


• SEKRETARIAT DZIEKANA

Edyta WOŹNIAK
telefon: 261 837 918
e-mail: dziekan.wlo@wat.edu.pl
Budynek 135 | Pokój 2.27


• SPECJALISTA DS. NAUKOWYCH

mgr Anna DYBICZ
telefon: 261 839 420

e-mail: anna.dybicz@wat.edu.pl
Budynek 135 | Pokój 2.34


• SAMODZIELNA KSIĘGOWA

mgr Agata DULSKA
telefon: 261 837 086
e-mail: agata.dulska@wat.edu.pl
Budynek 135 | Pokój 0.16


• SPECJALISTA TECHNICZNY – ZAMÓWIENIA

Cezary ARCIKIEWICZ
telefon: 261 839 012
e-mail: cezary.arcikiewicz@wat.edu.pl
Budynek 135 | Pokój 0.12


• INFORMATYK

mgr inż. Sebastian BIENIEK
telefon: 261 837 961

e-mail: sebastian.bieniek@wat.edu.pl
Budynek 135 | Pokój 0.11


• SPECJALISTA DS. FINANSOWYCH

mgr inż. Magdalena KAWIŃSKA
telefon: 261 837 109
e-mail: magdalena.kawinska@wat.edu.pl
Budynek 135 | Pokój 0.17


• KANCELARIA

mgr Małgorzata LEBIODA
telefon: 261 837 496
e-mail: malgorzata.lebioda@wat.edu.pl
Budynek 135 | Pokój 0.29