DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY

Kierownik administracyjny

mgr inż. Adam ŚWIDER
telefon: 261 837 234
e-mail: adam.swider@wat.edu.pl
Budynek 135 | Pokój 0.10


Samodzielne stanowisko organizacyjne ds. naukowych
mgr Patrycja SZERSZEŃ
telefon: 261 837 236
e-mail: patrycja.szerszen@wat.edu.pl
Budynek 135 | Pokój 2.34


Specjalista ds. naukowych
mgr Anna DYBICZ
telefon: 261 839 420
e-mail: anna.dybicz@wat.edu.pl
Budynek 135 | Pokój 2.34


Samodzielna księgowa
mgr Agata DULSKA
telefon: 261 837 086
e-mail: agata.dulska@wat.edu.pl
Budynek 135 | Pokój 0.16


Specjalista techniczny – zamówienia
Cezary ARCIKIEWICZ
telefon: 261 839 012
e-mail: cezary.arcikiewicz@wat.edu.pl
Budynek 135 | Pokój 0.12


informatyk
mgr inż.
Sebastian BIENIEK
telefon: 261 837 961
e-mail: sebastian.bieniek@wat.edu.pl
Budynek 135 | Pokój 0.11


informatyk
Maciej SALAMONOWSKI
telefon: 261 837 495
e-mail: maciej.salamonowski@wat.edu.pl
Budynek 135 | Pokój 0.33


Starszy technik
Marian SZYMCZYK
telefon: 261 839 012
e-mail: marian.szymczyk@wat.edu.pl
Budynek 135 | Pokój 0.12


Specjalista ds. EKONOMICZNYCH
mgr Katarzyna DOMINIAK
telefon: 261 837 702
e-mail: katarzyna.dominiak@wat.edu.pl
Budynek 135 | Pokój 0.17


SEKRETARIAT dziekana
telefon: 261 837 918
fax: 261 839 032
e-mail: dziekan.wlo@wat.edu.pl
Budynek 135 | Pokój 2.27


Specjalista ds. FINANSOWYCH
mgr inż. Magdalena KAWIŃSKA
telefon: 261 837 109
e-mail: magdalena.kawinska@wat.edu.pl
Budynek 135 | Pokój 0.17


Kancelaria
mgr Małgorzata LEBIODA
telefon: 261 837 496
e-mail: malgorzata.lebioda@wat.edu.pl
Budynek 135 | Pokój 0.29