DZIEKANAT

KOMUNIKAT W SPRAWIE FUNCJONOWANIA DZIEKANATU WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA

W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, dbając o zdrowie studentów oraz pracowników Wydziału, podjęto decyzję o wprowadzeniu nadzwyczajnego trybu pracy dziekanatu.

  1. Ograniczenie kontaktów bezpośrednich: zalecany kontakt mailowy oraz telefoniczny (dziekanat.wlo@wat.edu.pl, tel. 261 837 591);
  2. Sprawy pilne: obsługa wyłącznie w pokoju 0.06 po uprzednim telefonicznym umówieniu się;
  3. Godziny pracy dziekanatu bez zmian. Dyżury dla studentów niestacjonarnych w terminach wyznaczonych na zjazdy – tylko w soboty do godziny 13:00;
  4. Zaświadczenia będą wysyłane pocztą – prosimy o zgłaszanie drogą elektroniczną (z maila studenckiego) potrzeby wystawienia zaświadczenia ze wskazaniem w treści wiadomości adresu, na który ma zostać wysłane zaświadczenie;
  5. Pracownicy odpowiedzialni za niżej wymienione zakresy działalności dziekanatu do dnia 30.10.2020 r. pracują zdalnie – możliwy kontakt wyłącznie drogą elektroniczną.

• kierunek studiów bezpieczeństwo narodowe, studia doktoranckie
• kierunek studiów zarządzanie, praktyki studenckie
• kierunek studiów obronność państwa, logistyka (studia niestacjonarne)

Komunikat w sprawie funkcjonowania dziekanatu będzie na bieżąco aktualizowany – rekomendujemy śledzenie strony internetowej Wydziału oraz naszego ftp na facebook.com.


GODZINY OTWARCIA DZIEKANATU DLA STUDENTÓW:
Poniedziałek
Wtorek
 7 45 – 15 00
 7 45 – 13 00
Środa  NIECZYNNY DLA STUDENTÓW
Czwartek
Piątek
45 – 15 00
7 45 – 13 00
Sobota
Niedziela 
w terminie zjazdów studiów niestacjonarnych
wg grafiku dyżurów

Bezpieczeństwo Narodowe
(Stacjonarne / Niestacjonarne)
Studia Doktoranckie

inż.
Artur JASIŃSKI
telefon: 261 837 574
e-mail: artur.jasinski@wat.edu.pl
Lokalizacja: Budynek 135 | Pokój 0.16


Logistyka  – Wojskowa
Logistyka Ekonomiczna – Wojskowa
Kursy, Legia Akademicka

mgr
Paulina WIŚNIEWSKA
telefon: 261 837 591
e-mail: paulina.wisniewska@wat.edu.pl
Lokalizacja: Budynek 135 | Pokój 0.06


Logistyka – Cywilna
(Stacjonarne)

mgr Magdalena SKÓRSKA
telefon: 261 837 591
e-mail: magdalena.skorska@wat.edu.pl
Lokalizacja: Budynek 135 | Pokój 0.06


Logistyka – Cywilna
(Niestacjonarne)
Obronność Państwa
(Stacjonarne / Niestacjonarne)

mgr
Monika ZYSKOWSKA
telefon: 261 837 591
e-mail: monika.zyskowska@wat.edu.pl
Lokalizacja: Budynek 135 | Pokój 0.06


Dyplomowanie

mgr.
 Klaudia ŻUKOWSKA
telefon: 261 837 958
e-mail: klaudia.zukowska@wat.edu.pl
Lokalizacja: Budynek 135 | Pokój 0.09


Zarządzanie
(Stacjonarne / Niestacjonarne)
Koordynator ds. praktyk

mgr
Beata RUPIEWICZ
telefon: 261 837 458
e-mail: beata.rupiewicz@wat.edu.pl
Lokalizacja: Budynek 135 | Pokój 0.16


Planowanie
Logistyka (profil praktyczny)

Logistyka Ekonomiczna
Kursy Wojskowe
Studia Podyplomowe


lic.
Witold WASILEWSKI
telefon: 261 837 690
e-mail: witold.wasilewski@wat.edu.pl
Lokalizacja: Budynek 135 | Pokój 0.34


Planowanie
Bezpieczeństwo Narodowe

Obronność Państwa
Zarządzanie
Studia Podyplomowe
Studia Doktoranckie


mgr
 Sebastian ŁAZIŃSKI
telefon: 261 837 163
e-mail: sebastian.lazinski@wat.edu.pl
Lokalizacja: Budynek 135 | Pokój 0.34


Kierownik Dziekanatu

mgr
Monika RUSZTECKA
telefon: 261 837 655
e-mail: monika.rusztecka@wat.edu.pl
Lokalizacja: Budynek 135 | Pokój 0.05