KOMUNIKAT W SPRAWIE FUNCJONOWANIA DZIEKANATU WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA

Dziekanat jest jednostką organizacyjną administracji wydziałowej, właściwą w zakresie wykonywania i prowadzenia dokumentacji procesu kształcenia oraz obsługi wszystkich rodzajów studiów i kursów dokształcających prowadzonych w Wydziale. Dziekanatem kieruje kierownik Dziekanatu.

1. Zalecamy kontakt mailowy oraz telefoniczny:

• dziekanat.wlo@wat.edu.pl
• 261 837 591 – kierunki Logistyka, Obronność państwa,
• 261 837 574 – kierunki Bezpieczeństwo Narodowe, Zarządzanie
• 261 837 458 – praktyki
• 261 837 958 – dyplomowanie (wszystkie kierunki)
• 261 837 655 – Kierownik Dziekanatu

2. Dziekanat przyjmuje wnioski w formie elektronicznej. Wnioski mogą być przesyłane wyłącznie z oficjalnego maila studenckiego w domenie student.wat.edu.pl.

3. Dyżury dla studentów niestacjonarnych odbywają się w terminach wyznaczonych na zjazdy – tylko w soboty do godziny 13:00;

4. Zaświadczenia o studiowaniu – potrzebę wystawienia zaświadczenia prosimy zgłaszać drogą elektroniczną (z oficjalnego maila studenckiego). W treści wiadomości należy wskazać adres, na który ma zostać wysłane zaświadczenie.

GODZINY PRACY DZIEKANATU
Poniedziałek 750 – 1500
Wtorek 750 – 1500
Środa NIECZYNNY DLA STUDENTÓW
Czwartek 750 – 1500
Piątek 750 – 1500
Sobota wg grafiku dyżurów
Niedziela NIECZYNNY

E-mail: dziekanat.wlo@wat.edu.pl

• KIEROWNIK DZIEKANATU

mgr inż. Włodzimierz LEWANDOWSKI
telefon: 261 837 655
e-mail: wlodzimierz.lewandowski@wat.edu.pl
Lokalizacja: Budynek: 135 | Pokój: 0.05


• Bezpieczeństwo Narodowe (Stacjonarne / Niestacjonarne)
• Zarządzanie (Stacjonarne / Niestacjonarne)
• Studia Doktoranckie

inż. Artur JASIŃSKI
telefon: 261 837 574
e-mail: artur.jasinski@wat.edu.pl

Lokalizacja: Budynek: 135 | Pokój: 0.16


• Logistyka – Cywilna (Stacjonarne)
• 

mgr Magdalena SKÓRSKA
telefon: 261 837 591
e-mail: magdalena.skorska@wat.edu.pl

Lokalizacja: Budynek: 135 | Pokój: 0.06


• Dyplomowanie
• 

mgr Klaudia ŻUKOWSKA
telefon: 261 837 958

e-mail: klaudia.zukowska@wat.edu.pl
Lokalizacja: Budynek 135 | Pokój 0.09


• Planowanie
• Logistyka (profil praktyczny)

• Logistyka Ekonomiczna
• Kursy Wojskowe
• Studia Podyplomowe
• 

lic. Witold WASILEWSKI
telefon: 261 837 690

e-mail: witold.wasilewski@wat.edu.pl
Lokalizacja: Budynek 135 | Pokój 0.34


• Praktyki

lic. Rafał CHOJECKI
telefon: 261 837 458
e-mail: rafal.chojecki@wat.edu.pl
Lokalizacja: Budynek 135 | Pokój 0.16


• Logistyka  – Wojskowa
• Logistyka Ekonomiczna – Wojskowa
• Legia Akademicka

mgr Paulina WIŚNIEWSKA
telefon: 261 837 591
e-mail: paulina.wisniewska@wat.edu.pl
Lokalizacja: Budynek 135 | Pokój 0.06


• Logistyka – Cywilna (Niestacjonarne)
• Obronność państwa (Stacjonarne / Niestacjonarne)

mgr Monika ZYSKOWSKA
telefon: 261 837 591
e-mail: monika.zyskowska@wat.edu.pl
Lokalizacja: Budynek 135 | Pokój 0.06


• Dyplomowanie
• Kursy

lic. Anna Jaźwińska
telefon: 261 837 958
e-mail: anna.jazwinska@wat.edu.pl
Lokalizacja: Budynek 135 | Pokój 0.09


• Planowanie
• Bezpieczeństwo Narodowe

• Obronność Państwa
• Zarządzanie
• Studia Podyplomowe
• Studia Doktoranckie

mgr Sebastian ŁAZIŃSKI
telefon: 261 837 163

e-mail: sebastian.lazinski@wat.edu.pl
Lokalizacja: Budynek 135 | Pokój 0.34