PRZEWODNICZĄCY RADY

Dziekan Wydziału Logistyki

płk dr hab. Szymon MITKOW, prof. WAT

Prodziekan ds. naukowych
prof. dr hab. Lech KOŚCIELECKI

Prodziekan ds. kształcenia
ppłk dr inż.
Jarosław ZELKOWSKI

Zastępca dziekana
płk dr Robert PAWLICKI

Dyrektor Instytutu Logistyki
dr hab.
Mieczysław PAWLISIAK, prof. WAT

Dyrektor Instytutu Systemów Bezpieczeństwa i Obronności
dr hab. Zenon TREJNIS, prof. WAT


PRZEDSTAWICIEL PROFESORÓW

prof. dr hab. inż. Jan FIGURSKI
prof. dr hab. Krzysztof KOMOROWSKI
prof. dr hab. Marian CIEŚLARCZYK


PRZEDSTAWICIEL DOKTORÓW HABILITOWANYCH

dr hab. inż. Zdzisław KURASIŃSKI, prof. WAT
dr hab. inż. Marian BRZEZIŃSKI, prof. WAT
płk dr hab.
Konrad STAŃCZYK, prof. WAT
dr hab. inż.
Sławomir BARTOSIEWICZ
ppor. dr hab. Marcin GÓRNIKIEWICZ


PRZEDSTAWICIEL NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

dr Monika SZYŁKOWSKA
dr Jacek WOŹNIAK


PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW

Adam KORDALSKI
Bartosz ELIKS
Michał BUBEL
Tomasz CHUDOBIŃSKI

Dariusz WACHOWICZ


PRZEDSTAWICIEL PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

mgr inż. Adam ŚWIDER