WŁADZE WYDZIAŁU

 

Dziekan
Wydziału Bezpieczeństwa,
Logistyki i Zarządzania


płk dr hab.
Szymon MITKOW,
prof. WAT

e-mail:

dziekan.wlo@wat.edu.pl

tel.: 261 837 918
Budynek: 135 | Pokój: 2.26

cz.p.o. Zastępca Dziekana

 

 

 

 

 

 

ppłk dr inż.
Jarosław ZELKOWSKI
.

e-mail:
jaroslaw.zelkowski@wat.edu.pl

tel.: 261 837 603
Budynek: 135 | Pokój: 2.29


Prodziekan ds. Kształcenia
i Spraw Studenckich

ppłk dr inż.
Jarosław ZELKOWSKI


e-mail:

jaroslaw.zelkowski@wat.edu.pl

tel.: 261 837 603
Budynek: 135 | Pokój: 2.29

Prodziekan ds. Naukowych


prof. dr hab.
Bogusław JAGUSIAK


e-mail:

boguslaw.jagusiak@wat.edu.pl

tel.: 261 837 321
Budynek: 135 | Pokój: 2.35

Prodziekan ds. Rozwoju
i Współpracy Międzynarodowej

 

 

 

 


por dr hab
Marcin GÓRNIKIEWICZ
prof. WAT

e-mail:

marcin.gornikiewicz@wat.edu.pl

tel.: 261 837 321
Budynek: 135 | Pokój: 2.43


Kierownik Administracyjny

mgr inż.
Adam ŚWIDER

e-mail:
adam.swider@wat.edu.pl

tel.: 261 837 234
Budynek: 135 | Pokój: 0.10

cz.p.o. Kierownik Dziekanatu

 mgr
Monika ZYSKOWSKA

e-mail:
monika.zyskowska@wat.edu.pl

tel.: 261 837 591
Budynek: 135 | Pokój: 0.06