Dziekan
Wydziału Bezpieczeństwa,
Logistyki i Zarządzania
Zastępca Dziekana
Image
płk dr hab.
Szymon MITKOW,
prof. WAT
płk dr inż.
Jarosław ZELKOWSKI
e-mail:
dziekan.wlo@wat.edu.pl
e-mail:
jaroslaw.zelkowski@wat.edu.pl
tel.: 261 837 918
Budynek: 135 | Pokój: 2.26
tel.: 261 837 603
Budynek: 135 | Pokój: 2.29

Prodziekan ds. Kształcenia
i Spraw Studenckich

Prodziekan ds. Naukowych

Prodziekan ds. Rozwoju
i Współpracy Międzynarodowej
dr
Wiesława ZAŁOGA
prof. dr hab.
Bogusław JAGUSIAK
kpt dr hab
Marcin GÓRNIKIEWICZ
prof. WAT
e-mail:
wieslawa.zaloga@wat.edu.pl
e-mail:
boguslaw.jagusiak@wat.edu.pl
e-mail:
marcin.gornikiewicz@wat.edu.pl
tel.: 261 837 810
Budynek: 135 | Pokój: 2.40


tel.: 261 837 321
Budynek 135 | Pokój: 2.35


tel.: 261 837 321
Budynek: 135 | Pokój: 2.43


Kierownik Administracyjny Kierownik Dziekanatu
mgr inż.
Adam ŚWIDER
mgr inż.
Włodzimierz LEWANDOWSKI
e-mail:
adam.swider@wat.edu.pl
e-mail:
wlodzimierz.lewandowski@wat.edu.pl
tel.: 261 837 234
Budynek: 135 | Pokój: 0.10
tel.: 261 837 655
Budynek: 135 | Pokój: 0.05