Dziekan Wydziału Logistyki

płk dr hab. SZYMON MITKOW, prof. WAT

e-mail: dziekan.wlo@wat.edu.pl

tel.: 261 837 918
Budynek 135 | Pokój 2.26

Prodziekan ds. Kształcenia

ppłk dr inż. Jarosław Zelkowski

e-mail: jaroslaw.zelkowski@wat.edu.pl

tel.: 261 837 603
Budynek 135 | Pokój 2.29

Prodziekan ds. Naukowych

prof. zw. dr hab. Lech Kościelecki

e-mail: lech.koscielecki@wat.edu.pl

tel.: 261 837 468
Budynek 135 | Pokój 2.35

Zastępca Dziekana

płk dr Robert Pawlicki

e-mail: robert.pawlicki@wat.edu.pl

tel.: 261 837 810
Budynek 135 | Pokój 2.40

Kierownik Administracyjny

mgr inż. Adam Świder

e-mail: adam.swider@wat.edu.pl

tel.: 261 837 234
Budynek 135 | Pokój 0.10

 

p.o. Kierownika Dziekanatu

mgr Monika Rusztecka

e-mail: monika.rusztecka@wat.edu.pl

tel.: 261 837 655
Budynek 135 | Pokój 0.05