W dniu 29 listopada w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się uroczystość z okazji obchodów Święta Akademii i  Dnia Podchorążego. Swoją obecnością na uroczystości w Klubie WAT zaszczycili Wojskową Akademię Techniczną znamienici goście m.in.: sekretarz stanu w MON Tomasz Zdzikot, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej poseł Michał Jach, szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego minister Maciej Materka, reprezentujący Dowódcę Generalnego RSZ gen. dyw. Cezary Podlasiński, szef Sztabu Dowództwa Operacyjnego RSZ płk Bogdan Dziewulski, przedstawiciele duchowieństwa. Obecni byli również rektorzy: Lotniczej Akademii Wojskowej gen. bryg. pil. dr inż. Piotr Krawczyk, Wyższej Szkoły Menadżerskiej prof. dr hab. Henryk Stańczyk, prorektorzy zaprzyjaźnionych uczelni, doctor honoris causa WAT prof. Józef Modelski, czł. koresp. PAN, byli rektorzy WAT, przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej i instytucji centralnych, przedstawiciele dowództw i szefowie zarządów,  dyrektorzy instytutów naukowo-badawczych, prezesi i dyrektorzy firm, przedstawiciele stowarzyszeń zawodowych i kombatanckich, byli pracownicy WAT.

JM Rektor-Komendant WAT płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek uroczyście przywitał przybyłych gości, a następnie przybliżył historię Dnia Podchorążego i pamiętnej nocy listopadowej.

Tradycyjnie Rektor przekazał symbolicznie władzę i certyfikaty podchorążym upoważniające sprawowanie władzy w tym dniu. Święto Akademii było okazją do wręczenia zasłużonym pracownikom WAT odznaczeń, medali, odznak pamiątkowych i dyplomów.

Wśród wyróżnionych pracowników Wydziału Logistyki Odznaką pamiątkową WAT zostali:

dr n.społ. inż. Dorota KRUPNIK, dr inż. Jacek WOŹNIAK, Cezary ARCIKIEWICZ.

ppłk dr inż. Jarosław SIECZKA z WLO został wyróżniony tytułem honorowym „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej” z odznaką w stopniu III.

Pracownicy WLO otrzymali również złoty, srebrny lub brązowy krzyż zasługi. Wśród nich są: dr inż. Paweł ŚLASKI, ppłk dr inż. Jarosław ZELKOWSKI, kpt. Mgr Mirosław KAMIŃSKI, mgr Małgorzata ADAMKIEWICZ, kpt mgr inż. Małgorzata GRZELAK, kpt. dr inż. Arkadiusz JÓŹWIAK

 Tradycyjnie zostały przyznane doroczne nagrody w konkursie na najlepszą pozaprogramową pracę studenta WAT w roku akademickim 2018/2019. 15 studentów WAT otrzymało stypendia, nagrody i dyplomy.

Uroczystość Święta Akademii i Dnia Podchorążego odbyła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym w pięknej i doniosłej oprawie Chóru Akademickiego WAT i Orkiestry Studenckiej WAT.