OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BHP – NABÓR 2018

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczynającym się nowym rokiem akademickim przypominam , że zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 30/RKR/2017 z dnia 21 września 2017r. wszystkie osoby rozpoczynające studia mają obowiązek odbyć szkolenie BHP i zdać test na platformie e-learningowej.

W tym celu należy się zalogować na stronie https://e-learning.wat.edu.pl/, podając swój adres email w domenie @student.wat.edu.pl.

Hasło do platformy jest takie samo, jak do poczty elektronicznej WAT.

Test będzie dostępny dla studentów do dnia 15.10.2018r.

W razie problemów technicznych prosimy o kontakt pod adresem usos@wat.edu.pl

Studenci otrzymają maila z wiadomością o szkoleniu od pracownika Działu Informatyki odpowiedzialnego za platformę.

 

INSPEKTOR ds. BHP
Wojskowej Akademii Technicznej