Poniżej znajduje się nowa oferta grupowego ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na rok akademicki 2017 / 2018 dla studentów WAT, którzy nie przystąpili do aktualnie obowiązujących, rozliczonych już polis.

 

Oferta polisy NNW dla studentów