OGŁOSZENIE

Informujemy, że zgodnie z § 52 pkt. 4. Regulaminu studiów wyższych w WAT “dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami i suplementem do dyplomu wydział wydaje absolwentowi w terminie 30 dni od daty ukończenia studiów (…).”. Dziekanat do czasu wydania dyplomu może wystawić zaświadczenie o ukończeniu studiów. Informacja o wydawaniu dyplomów będzie umieszczona na stronie internetowej wydziału oraz na fb.