OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
PT. „BEZPIECZEŃSTWO GRANIC RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ –
HISTORIA – WSPÓŁCZESNOŚĆ – PERSPEKTYWY”
23 LISTOPADA 2022 R.


ORGANIZATORZY

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT

Instytut Bezpieczeństwa i Obronności WAT

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Instytut Organizacja i Zarządzania WAT

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Instytut Bezpieczeństwa i Obronności WAT

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie


PATRONAT HONOROWY

Komendant Główny Straży Granicznej

gen. dyw. SG Tomasz PRAGA

Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej

płk prof. dr hab. inż. Przemysław WACHULAK


PATRONAT MEDIALNY

Głos Akademicki WAT

 

Wydawnictwo Naukowe FNCE


KOMITET NAUKOWY

płk dr hab. Szymon MITKOW, prof. WAT – Przewodniczący Komitetu Naukowego

prof. dr hab. Wojciech WŁODARKIEWICZ

prof. dr hab. Bogusław JAGUSIAK

prof. dr hab. Waldemar KACZMAREK

kpt. dr hab. Marcin GÓRNIKIEWICZ, prof. WAT

dr hab. inż. Gabriel NOWACKI, prof. WAT

dr hab. Monika SZYŁKOWSKA, prof. WAT

dr hab. Adam OSTANEK, prof. WAT

dr hab. Jerzy ZALEWSKI, prof. WAT

dr hab. Jerzy STAŃCZYK, prof. WAT

dr Patrycja BRYCZEK-WRÓBEL

dr Grzegorz JASIŃSKI

dr Joanna LUBIMOW

dr Wawrzyniec KOWALSKI

dr Natalia MOCH

dr Wiesława ZAŁOGA

dr Justyna STOCHAJ

dr Katarzyna ŚMIAŁEK


KOMITET ORGANIZACYJNY

dr Wiesław ŚMIAŁEK – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

mgr Łukasz KOMINEK

lic. Weronika GÓRALSKA

lic. Alicja KUCZYŃSKA

lic. Patrycja JAKUBOWSKA

lic. Damian SZAFRANEK


ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo, Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT wraz z Wydziałem Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Instytutem Organizacji i Zarządzania WAT oraz Instytutem Bezpieczeństwa i Obronności WAT, serdecznie zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Bezpieczeństwo granic Rzeczypospolitej Polskiej – historia – współczesność – perspektywy”, która odbędzie się w dniu 23 listopada 2022 roku w Auli Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie (budynek 135). Celem konferencji jest przedstawienie wyników najnowszych badań w obszarze bezpieczeństwa granic w ujęciu narodowym i międzynarodowym. Ponadto pragniemy stworzyć płaszczyznę umożliwiającą wymianę poglądów na wskazany temat, która pozwoli zintensyfikować współpracę instytucjonalną w tym zakresie, uwzgledniającą środowisko eksperckie oraz młodych naukowców (doktorantów i studentów) funkcjonujących w krajowych ośrodkach badawczych. Ważnym dla nas aspektem jest kompleksowe podejście do tematyki bezpieczeństwa tych sektorów oraz próba skondensowania dyskursu jaki toczy się odnośnie do omawianej problematyki. Język referatów: polski, angielski. Przewidujemy panel w języku angielskim (warunkiem jest 5+ wystąpień w tym języku). Planujemy, by panel pierwszy konferencji przeznaczony został dla gości reprezentujących zagraniczne ośrodki badawcze – odbędzie się on wyłącznie w języku angielskim. Inne panele prowadzone będą w języku polskim lub angielskim – w zależności od potrzeb.

Z okazji trzydziestej rocznicy powołania Straży Granicznej, podczas konferencji, będą mieli Państwo również możliwość zapoznania się z wystawą numizmatyczną pt. „Granice Polski – walki w obronie granic – formacje graniczne – w numizmatyce”.

Zagadnienia, które chcielibyśmy poruszyć podczas konferencji dotyczą przede wszystkim następujących zagadnień (zapraszamy jednak również uczestników biernych i czynnych zainteresowanych nieco inną, aczkolwiek pokrewną tematyką):

 • historia walk o granice:
  • powstania śląskie, wielkopolskie,
  • wojna o granicę wschodnią,
  • historia formacji granicznych II Rzeczypospolitej Polskiej,
  • wojna 1939 r.,
  • polskie granice po II wojnie światowej,
 • podstawy prawne ochrony granic,
 • formacje odpowiadające za ochronę granic,
 • wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństw granic,
 • międzynarodowa współpraca w ochronie granic,
 • perspektywy bezpieczeństwa granic Rzeczypospolitej Polskiej.

Pracownicy, doktoranci oraz studenci WAT są zwolnieni ze wszelkich opłat. Opłata za uczestnictwo w konferencji wynosi:

 • 0 zł – wolni słuchacze,
 • 100 zł – w przypadku chęci wygłoszenia samego referatu wraz z pełnym zapleczem konferencyjnym (obiad + przerwy kawowe),
 • 350 zł – w przypadku chęci zgłoszenia wyłącznie pracy do monografii naukowej,
 • 400 zł – pełny udział w konferencji (wystąpienie + publikacja) wraz z pełnym zapleczem konferencyjnym (obiad + przerwy kawowe).

Ogłaszamy konkurs na najciekawsze abstrakty oraz najlepsze wystąpienia na konferencji organizowanej przez nas. Najlepsi z Państwa zostaną nagrodzeni podczas konferencji nagrodami książkowymi oraz przydatnymi materiałami konferencyjnymi. W związku z dużym zainteresowaniem konferencją, uprzejmie prosimy o nie pozostawianie zgłoszenia na ostatnią chwilę – liczba występujących jest ograniczona. Długość wystąpienia powinna wynosić od 10 do 15 minut. Prosimy o przygotowanie prezentacji multimedialnej. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trybu konferencji ze stacjonarnej na zdalną w przypadku dostosowania się do przepisów związanych z pandemią COVID-19 – w takim wypadku konferencja odbędzie się na platformie MS Teams.

TUTAJ znajdziecie Państwo link do formularza zgłoszeniowego.


WAŻNE TERMINY:

13.11.2022 r. – termin graniczny zgłoszeń poprzez formularz,

14.11.2022 r. – ogłoszenie wyników konkursu abstraktów,

23.11.2022 r. – dzień konferencyjny,

30.12.2022 r. – termin graniczny przesyłania prac do wieloautorskiej, recenzowanej monografii naukowej.


DANE DO PRZELEWU:

Odbiorca: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego.

Adres: ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 49.

Tytuł przelewu: Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT, subkonto -700-1500-50-007, konferencja – listopad 2022.

Numer Konta: 60 1030 1016 0000 0000 0873 0005.

W celu ostatecznego zakwalifikowania się, należy uiścić opłatę w wysokości 100, 350 lub 400 zł (w zależności od wyboru opcji uczestnictwa). Wpłat należy jednak dokonać dopiero po otrzymaniu potwierdzenia wyboru państwa pracy do publikacji lub/i wystąpienia. Prosimy, aby osoby zainteresowane wystawieniem faktury potwierdzającej przyjęcie przelewu niezwłocznie (najpóźniej w dniu dokonania przelewu) nas o tym poinformowały.


PUBLIKACJA

Wynikiem konferencji, oprócz niewątpliwie ciekawych wystąpień, będą wieloautorskie, recenzowane monografie naukowe, które opublikowane zostaną przez Wydawnictwo znajdujące się w „Wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego” (20 pkt. za rozdział według obowiązującej listy MNiSW). Serdecznie zachęcamy do nadsyłania swoich tekstów!


TUTAJ znajdziecie Państwo link do wymagań edytorskich


KONTAKT

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT

gen. Sylwestra Kaliskiego 2,

01-476 Warszawa,

budynek nr 158, pokój nr 34,

knbn.wat@gmail.com

https://www.facebook.com/knbn.wat/

https://knbn.wat.edu.pl/