OGÓLNOPOLSKI KONGRES ANTYTERRORYSTYCZNY

„Działania antyterrorystyczne i kontrterrorystyczne. W poszukiwaniu dobrych praktyk”

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno- Prawnych we Wrocławiu- Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie oraz Safety Project Sp.z.o.o. serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Kongresie Antyterrorystycznym!

Patronat honorowy:

  • Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie,
  • Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
  • Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie,
  • Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie.

Kongres dedykowany jest dla przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, funkcjonariuszy  Policji, służb specjalnych i innych instytucji bezpieczeństwa publicznego, Żołnierzy Sił Zbrojnych RP, operatorów policyjnych i wojskowych sił specjalnych, funkcjonariuszy sektora ratownictwa, pracowników ochrony i zabezpieczenia technicznego, zarządzających bezpieczeństwem w budynkach użyteczności publicznej i obiektów kluczowych dla bezpieczeństwa państwa, naukowców, ekspertów i studentów.

Obszary tematyczne Kongresu:

  • Terroryzm i zamachy terrorystyczne
  • Działania antyterrorystyczne i kontrterrorystyczne – aspekty teoretyczne i praktyczne
  • Podstawy prawne działań antyterrorystycznych
  • Wymiar instytucjonalny działań antyterrorystycznych
  • Zapobieganie i przygotowanie w działaniach antyterrorystycznych
  • Reagowanie i odbudowa w działaniach antyterrorystycznych.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Regulaminie.

CZAS I MIEJSCE

Kongres odbędzie się w dniach 28.02 – 1.03.2023 r.
w Auli im. Roberta Schumana
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa

WAŻNE PLIKI DO POBRANIA!!!

KONKTAKT

Sekretariat Kongresu:
kongresAT@safeplace.edu.pl
tel. 518 275 996 
tel. 798 780 665