ROZWIĄZANIE GRUPY NABORU 2019 – I° NIESTACJONARNE

Informujemy, że zgodnie z decyzją Prodziekana ds. kształcenia przed rozpoczęciem semestru zimowego 2020/21 ze względu na małą liczebność grup zostaje rozwiązana grupa WLO19FX3N1. Studenci zostaną przypisani do reszty grup dziekańskich.

Do grupy WLO19FX1N1 zostali przypisani studenci o numerach albumu:

73640 75784 41204 73645
75111 73682 73657 73736

Do grupy WLO19FX2N1 zostali przypisani studenci o numerach albumu:

73648 73688 73679 73667
73676 73661 73685 71473

ZAŚWIADCZENIA STWIERDZAJĄCE ODBYCIE SZKOLENIA Z ZASAD OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Studenci, którzy odbywali szkolenie on-line w dniach 27.05 – 02.06.2020r. z zasad ochrony informacji niejawnych, prosimy o wysłanie maila na adres dziekanat.wlo@wat.edu.pl w celu umówienia wizyty w dziekanacie, podczas której zostanie wydane zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia.

W treści wiadomości prosimy o zawarcie informacji, że sprawa dotyczy odbioru zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz proponowaną datę i godzinę wizyty. Zaświadczenia będą wydawane w pokoju 0.06, jedynie po uprzednim umówieniu się.

NOTATKA Z BUDOWY CLS

Oko się cieszy” widząc sprawnie postępujące prace przy budowie nowego Centrum Logistyki Stosowanej.
Cała społeczność Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania z niecierpliwością oczekuje dnia, w którym będzie można rozpocząć przygotowania bazy laboratoryjnej i wykładowej do organizacji i realizacji zajęć ze studentami i kursantami w nowym budynku.

Kontynuuj czytanie

KOMUNIKAT WYBORCZY NR 4 WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA (WKW WLO) Z DNIA 29 CZERWCA 2020 R.

Na podstawie Decyzji Rektora WAT nr 220/RKR/2020 z 16 czerwca 2020 r. oraz uchwały nr 7/WKW-WLO/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. ogłasza się wszczęcie procedur wskazania przez wspólnotę Wydziału kandydatów do pełnienia funkcji dziekana na kadencję 2020–2024:

W związku z powyższym WKW WLO prosi o zgłaszanie kandydatów do pełnienia funkcji Dziekana na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania do sekretarza WKW WLO Magdaleny Kawińskiej (bud. 135, pok. 0.17) w terminie 29.06 – 01.07.2020 r. w godz. 8.00–13.00.

Głosowanie odbędzie się w terminie 02.07 – 06.07.2020 r. w godz. 8.00–13.00 za pośrednictwem programu Ankieter (każdy pracownik Wydziału otrzyma na służbowy adres mailowy specjalny link jednorazowego wykorzystania).

Wzór zgłoszenia kandydata do pełnienia funkcji dziekana dostępny u sekretarza WKW.
Informujemy także, że zgodnie z Załącznikiem do Uchwały Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 94/WAT/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Zasad wskazywania przez wspólnotę wydziału kandydatów do pełnienia funkcji dziekana” kandydatem może być osoba, która spełnia wymagania określone w:

  • 16 ust. 2 – do osób powoływanych do pełnienia funkcji kierowniczych w Akademii, stosuje się odpowiednio przepisy art. 20 ust. 1 pkt 1-5 oraz ust. 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  • 48 ust. 2 – Dziekanem może być nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudniony w Akademii jako podstawowym miejscu pracy i spełniający wymagania określone w art. 20 ust.1 pkt 7 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Przewodniczący
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Adam OSTANEK, prof. WAT

ŻEGNAMY STUDENTA BARTOSZA OSTASIEWICZA

Z głębokim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
BARTOSZA OSTASIEWICZA
studenta I roku Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Wojskowej Akademii Technicznej
Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim
składają
Dziekan, Rada Studentów Wydziału, pracownicy i studenci Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania