POROZUMIENIE WAT Z ARESZTEM ŚLEDCZYM W WARSZAWIE-BIAŁOŁĘCE

We wtorek 6 lipca 2021 r. na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego oraz Aresztem Śledczym w Warszawie-Białołęce. Inicjatorem podpisania porozumienia był Instytut Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT.

W spotkaniu uczestniczyli Dyrektor Aresztu Śledczego: pan płk Radosław Salak, Zastępca Dyrektora Aresztu: mjr Aneta Maicka, Rzecznik Prasowy Dyrektora Aresztu: ppor. Edyta Kulesza oraz Zastępca Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT: płk dr inż. Jarosław Zelkowski, Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności WLO WAT: dr Patrycja Bryczek-Wróbel, Zastępca Dyrektora IBO WLO WAT: dr Natalia Moch oraz dr Sylwia Wojnarowska-Szpucha, adiunkt w IBO WLO WAT.

Kontynuuj czytanie

UKAZANIE SIĘ PUBLIKACJI PT. „OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. PERSPEKTYWA KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA” POD REDAKCJĄ DR KATARZYNY ŚMIAŁEK ORAZ MGR ALEKSANDRY KOMINEK

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. PERSPEKTYWA KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA

Szanowni Państwo,

Światło dzienne ujrzała kolejna nasza publikacja! Tym razem jej tytuł brzmi:

K. Śmiałek, A. Kominek, Ochrona danych osobowych. Perspektywa krajowa i międzynarodowa, wyd. FNCE, Poznań 2021, ISBN: 978-83-66800-43-4.

W warunkach globalizacji przepływ informacji, również zawierających poufne dane osobowe, staje się poważnym wyzwaniem zarówno dla organów stanowiących, jak i stosujących prawo. Sytuacja ta stanowi też poważne zagrożenie dla praw człowieka. Zarazem stale pojawiają się nowe technologiczne możliwości gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych. W tych okolicznościach próba poddania tych zjawisk obszernej prawniczej refleksji naukowej zasługuje na duże uznanie. Praca składa się z 22 opracowań podzielonych na trzy części tematyczne: aspekty prawne, analizy prawno-porównawcze oraz aspekty technologiczne. (…) Jest ona bardzo wartościowym wkładem w stan wiedzy o problemie ochrony danych osobowych w różnych jego wymiarach.

Kontynuuj czytanie

SEMINARIUM NAUKOWE – RYZYKO CYFROWE I ZASTOSOWANIE ICT W ROZWOJU ORGANIZACJI

Szanowni Państwo,

w imieniu Organizatorów oraz Dyrekcji Instytutu Organizacji i Zarządzania WLO WAT zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium naukowym pt.

RYZYKO CYFROWE I ZASTOSOWANIE ICT W ROZWOJU ORGANIZACJI.

Seminarium wpisane jest w realizację zadań grantu badawczego UGB 864/2021.
Wydarzenie odbędzie się w dn. 30.06.2021 w godzinach 12:00-14:00 na platformie MS Teams.

Link do spotkania: Seminarium WAT.

Kontynuuj czytanie

IV EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONGRESU BEZPIECZEŃSTWA ANTYTERRORYSTYCZNEGO OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – SAFE PLACE 2021

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w IV edycji Ogólnopolskiego Kongresu Bezpieczeństwa Antyterrorystycznego Obiektów Użyteczności Publicznej – SAFE PLACE 2021, którego współorganizatorem jest Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT.

Mamy zaszczyt poinformować, że Kongres został objęty honorowym patronatem JM Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej, jak również JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego, JM Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie, Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego oraz Dyrektora CEPOL-u.

Kontynuuj czytanie

MIĘDZYNARODOWA DOKTORANCKO-STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA

Międzynarodowa Doktorancko-Studencka Konferencja Naukowa
pt. „Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej. Perspektywa narodowa i międzynarodowa”
8 grudnia 2021 r.

KOMITET NAUKOWY

prof. dr hab. Bogusław Jagusiak– Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji;
prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz;
kpt. dr hab. Marcin Górnikiewicz, prof. WAT;
dr hab. Jerzy Zalewski, prof. WAT;
dr hab. Jerzy Stańczyk, prof. WAT;
dr hab. Gabriel Nowacki, prof. WAT;
dr Patrycja Bryczek-Wróbel;
dr Natalia Moch;
dr Paweł Kawalerski;
dr Katarzyna Śmiałek.

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr Wiesław Śmiałek – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji;
dr Krzysztof Szwarc;
mgr Łukasz Kominek – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Konferencji;
mgr Aleksandra Kominek;
lic. Alicja Kuczyńska;
lic. Patrycja Jakubowska;
lic. Damian Szafranek.

ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo,

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT oraz Zakład Systemów Bezpieczeństwa w Instytucie Bezpieczeństwa i Obronności na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, serdecznie zapraszają na Międzynarodową Doktorancko-Studencką Konferencję Naukową, pt. „Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej. Perspektywa narodowa i międzynarodowa”, która odbędzie się w dniu 8 grudnia 2021 roku w auli budynku Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT (budynek 135).

Kontynuuj czytanie

OBSŁUGA MODUŁÓW OPROGRAMOWANIA LOGFAS – MODUŁ LOGREP

W dniu 14.06.2021 r. na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania rozpoczął się kurs doskonalący w formie stacjonarnej o nazwie “Obsługa modułów oprogramowania LOGFAS – moduł Logrep ”. Zajęcia odbywają się z zachowaniem wszystkich obowiązujących obostrzeń związanych z pandemią COVID-19.
Kurs jest przeznaczony dla oficerów logistyki zajmujących się planowaniem i realizacją zabezpieczenia logistycznego jednostek biorących udział w narodowych i sojuszniczych ćwiczeniach i operacjach. Celem kursu jest przygotowanie personelu logistycznego do obsługi i wykorzystania modułów LOGREP i SPM pakietu LOGFAS jako narzędzia informatycznego wspomagającego przesyłanie i analizę informacji zawartych w meldunkach logistycznych LOGUPDATE i LOGASSESSREP w ramach zabezpieczenia jednostek biorących udział w narodowych i sojuszniczych ćwiczeniach i operacjach. Bieżąca edycja kursu, trwać będzie od 14.06.2021 do 25.06.2021 r. W kursie uczestniczy 20 słuchaczy resortu obrony narodowej.

Odpowiedzialny za kurs – ppłk dr Bartosz Kozicki