OTWARCIE PROJEKTU EDUKACYJNEGO DIGICODE

W dniu 31.05.2021r. odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie partnerów – otwarcie projektu – Digital Competences for Improving Security and Defence Education (DIGICODE). Organizatorem spotkania byli przedstawiciele Instytutu Logistyki, Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, którzy z ramienia WAT, będącego Liderem projektu, odpowiadają za jego prawidłową realizację.
Projekt DIGICODE jest odpowiedzią na wytyczne Unii Europejskiej „Framework for the Digital Competence of Educators”, które wskazują na potrzebę przyspieszenia rozwoju  edukacji cyfrowej. Potrzeba ta stała się jeszcze bardziej widoczna w sytuacji spowodowanej obostrzeniami związanymi z pandemią COVID-19, w jakiej znaleźli się studenci i nauczyciele akademiccy, dlatego też główne cele projektu DIGICODE tak doskonale wpisują się w bieżące wyzwania stojące przed szkolnictwem wyższym.

Kontynuuj czytanie

BADANIE EFEKTYWNOŚCI RÓŻNYCH RODZAJÓW REKLAM UCZELNI WYŻSZYCH W POLSCE

Szanowni Studenci!

Zwracamy się do Was z prośbą o wypełnienie i rozpropagowanie wśród Waszych kolegów i koleżanek z WAT i innych polskich uczelni krótkiej ankiety dotyczącej efektywności różnych rodzajów reklam uczelni wyższych w Polsce. Jej wyniki umożliwią nam zaplanowanie efektywnej promocji naszego Wydziału i jego kierunków studiów w przyszłości.

Serdecznie dziękujemy!

Link do formularza: Kliknij tutaj!

INFORAMCJA DLA STUDENTEK WYDZIAŁU – “NOWE TECHNOLOGIE DLA DZIEWCZYN”

Informujemy o możliwości aplikowania o stypendia w ramach siódmej edycji programu “Nowe technologie dla dziewczyn“, prowadzonego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy i firmę Intel. Mamy do rozdysponowania dwadzieścia pięć stypendiów na rok akademicki 2021/2022, każde w wysokości 12.000 zł brutto. Jest to pierwszy i jedyny w Polsce program stypendialny dla młodych kobiet wiążących swoją przyszłość z branżą technologiczną. Inicjatywa ma na celu zachęcenie dziewczyn do zainteresowania nowymi technologiami i wykształceniem, które wiąże się z ich tworzeniem. Chcemy pomóc utalentowanym studentkom w planowaniu i budowaniu kariery zawodowej w branży technologicznej, czy też w nauce. Stypendystki INTEL-PERSPEKTYWY otrzymają różnorodne wsparcie merytoryczne i finansowe. Znajdą się pod opieką Mentora lub Mentorki -doświadczonych pracowników firmy Intel. Otrzymają stypendium w wysokości 12 000 pln (brutto). Zaprosimy je również do wzięcia udziału w programie stażowym, w bardzo ekscytującym miejscu – w Intel Technology Poland sp. z o.o. w Gdańsku, największym centrum R&D Intel w Europie.

Aplikować można do 30 czerwca br.
Więcej informacji: www.stypendiadladziewczyn.pl

SEMINARIUM NAUKOWE INSTYTUTU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

W dniu 1. czerwca 2021 roku (na platformie MS Teams) odbyło się seminarium naukowe pt. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM WE WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJACH W WARUNKACH CYFRYZACJI GOSPODARKI. Seminarium było częścią realizacji grantu badawczego (UGB 864/2021) i zostało przygotowane przez Zakład Systemów Zarządzania przy współpracy Zakładu Prawa i Ekonomii.
Seminarium uroczyście otworzyli Panowie Profesorowie Piotr Zaskórski i Wiesław Gonciarski z Instytutu Organizacji i Zarządzania.

Kontynuuj czytanie

UKAZANIE SIĘ PUBLIKACJI, PT. „FORMACJE POLICYJNE W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM I OCHRONIE LUDNOŚCI”

Szanowni Państwo,

Światło dzienne ujrzała kolejna nasza publikacja! Tym razem jej tytuł brzmi:

K. Śmiałek, W. Śmiałek, Formacje policyjne w zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności, wyd. WAT, Warszawa 2021, ISBN: 978-83-7938-301-6.

Publikacja ma charakter recenzowanej monografii naukowej oraz jest zgodna z listą MNiSW, zatem każdy z autorów rozdziałów otrzymuje za swój rozdział 25 pkt. parametrycznych. Każdy autor otrzyma egzemplarz autorski – zostaną one nadane na wskazane przez Państwa adresy korespondencyjne podane podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Każda katastrofa, stan zagrożenia powodują załamanie funkcjonowania administracji i infrastruktury państwa. Jednym z najważniejszych zadań stojących przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz formacji policyjnych jest zapewnienie ochrony życia i zdrowia ludności oraz nienaruszalności środowiska. Wiąże się to z koniecznością zorganizowania spójnego systemu przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom spowodowanym przez siły przyrody, rozwój cywilizacyjny czy konflikt zbrojny.

Kontynuuj czytanie

SEMINARIUM SECURITOLOGII

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 czerwca br. o godz. 13:00 odbędzie się pierwszy wykład w ramach inicjatywy pt. “Seminarium Securitologii“. Prelekcję wygłosi dr hab. Janusz Świniarski nt. “O znaczeniach nazwy złożonej bezpieczeństwo“.

Seminarium Securitologii stanowi forum otwartej dyskusji akademickiej na temat najnowszych trendów badawczych w dyscyplinie naukowej „nauki o bezpieczeństwie”.

Seminaria mają charakter otwarty, ich adresatami są wszyscy zainteresowani bezpieczeństwem, w tym zwłaszcza pracownicy, doktoranci i studenci WAT. Celem spotkań jest inspirowanie aktywnego życia naukowego, integracja środowiska oraz popularyzacja najnowszej nauki o bezpieczeństwie „securitologii”.

Link do spotkania: kliknij tutaj
Info: http://www.ibo.wlo.wat.edu.pl/dzialalnosc-naukowa/seminarium-securitologii/

MIANOWANIE DR NATALII MOCH ZASTĘPCĄ DYREKTORA IBO DS. NAUKOWYCH

Szanowni Państwo,

Z radością informujemy, iż z dniem 1 czerwca 2021 r. Decyzją Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 106/RKR/2021 z dnia 24 maja 2021 r. stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. naukowych Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania objęła dr Natalia Moch.

Natalia Moch jest doktorem nauk społecznych w dyscyplinie „Nauki o bezpieczeństwie” i adiunktem badawczo-dydaktycznym w Instytucie Bezpieczeństwa i Obronności, Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej.

Kontynuuj czytanie