SZKOLENIE BHP

W związku z faktem, iż część studentów rozpoczynających studia II stopnia w semestrze letnim 2020/2021 dotychczas nie przeszła szkolenia z zakresu BHP podjęto decyzję o ponownym otwarciu platformy szkoleniowej.
Informujemy, iż możliwość podejścia do w/w egzaminu będzie od 22.03.2021 r. do 28.03.2021 r.

INSPEKTOR OCHRONY INFORMACJI


CELE STUDIÓW
Celem przedmiotowych studiów jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu Inspektora Ochrony Informacji w organach administracji publicznej, instytucjach, spółkach i nie tylko.
Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte w ramach studiów pozwolą absolwentom na samodzielne zbadanie czy proces zarządzania ryzykiem jest adekwatny do potencjalnych zagrożeń, zapewnia wystarczającą ochronę aktywów (zasobów) i informacji oraz czy system kontroli w obszarze całej infrastruktury informatycznej jest efektywny i skuteczny, zgodnie z przyjętymi standardami i kryteriami. Realizacja przedstawionych obszarów wymaga przygotowania i wykształcenia profesjonalnej kadry, która prawidłowo będzie pojmować wagę i problematykę szeroko rozumianego bezpieczeństwa ochrony informacji w czasie pokoju, kryzysu czy wojny w oparciu o najlepsze praktyki zawodowe.

Kontynuuj czytanie