PODPISYWANIE DOKUMENTÓW PIERWSZY ROK I i II STOPNIA

Zgodnie z informacją podaną w IRK przez Sekcję Rekrutacji:

Terminy:

Spotykamy się w holu od strony AULI w budynku 135 (będą oznaczenia)

Logistyka
I st.:
01.10.2020 o godz. 8:00
03.10.2020 o godz. 8:00

Obronność państwa
I st.: II st.:
01.10.2020 o godz. 8:00
03.10.2020 o godz. 8:00
01.10.2020 o godz. 11:40
03.10.2020 o godz. 9:50

Bezpieczeństwo narodowe
I st.: II st.:
01.10.2020 o godz. 09:50
03.10.2020 o godz. 8:00
01.10.2020 o godz. 11:40
03.10.2020 o godz. 9:50

Zarządzanie 
I st.: II st.:
01.10.2020 o godz. 09:50
03.10.2020 o godz. 8:00
01.10.2020 o godz. 11:40
03.10.2020 o godz. 9:50

Ze względu na stan epidemii prosimy o:

 • przyjście w maseczce i z własnym długopisem
 • przyjście bez osób towarzyszących
 • zdezynfekowanie rąk po wejściu do budynku

 

NOWY PROREKTOR DS. STUDENCKICH

Z radością informujemy, że w dniu 28.09.2020 r. nowym Prorektorem ds. studenckich została
Pani dr hab. Monika Szyłkowska, prof. WAT.

Pani profesor jest nauczycielem akademickim na naszym Wydziale od 2015 r.

Z okazji nominacji, składamy serdeczne gratulacje Pani profesor. Życzymy wytrwałości oraz pomyślności i sukcesów w realizacji zadań na nowo powierzonym stanowisku.

PODZIAŁ NA GRUPY

Logistyka studia stacjonarne I stopień:

 • WLO20FX1S1 – B – J
 • WLO20FX2S1 – K – Li
 • WLO20FX3S1 – Ł – P
 • WLO20FX4S1 – R – Ż

Logistyka studia niestacjonarne I stopień:

 • WLO20FX1N1 – A – N
 • WLO20FX2N1 – O – Ż

Obronność państwa studia stacjonarne I stopień:

 • WLO20PX1S1 – A – KL
 • WLO20PX2S1 – KO – O
 • WLO20PX3S1 – P – Ż

Obronność państwa studia stacjonarne II stopień:

 • WLO20PX1S2 – A – L
 • WLO20PX2S2 – M – Ż

Obronność państwa studia niestacjonarne I stopień:

 • WLO20PX1N1 – A – Ż

Obronność państwa studia niestacjonarne II stopień:

 • WLO20PX1N2 – A – Ż

Zarządzanie studia stacjonarne I stopień:

 • WLO20ZX1S1 – A – KL
 • WLO20ZX2S1 – KO – PI
 • WLO20ZX3S1 – PO – Z

Zarządzanie studia stacjonarne II stopień:

 • WLO20ZX1S2 – A – M
 • WLO20ZX2S2 – N – Z

Zarządzanie  studia niestacjonarne I stopień:

 • WLO20ZX1N1 – A – KO
 • WLO20ZX2N1 – KU – Z

Zarządzanie studia niestacjonarne II stopień:

 • WLO20ZX1N2 – A – Z

Bezpieczeństwo narodowe studia stacjonarne I stopień:

 • WLO20RX1S1 – A – G
 • WLO20RX2S1 – J – P
 • WLO20RX3S1 – R – S
 • WLO20RX4S1 – Ś – Ż

Bezpieczeństwo narodowe studia stacjonarne II stopień:

 • WLO20RX1S2 – A – H
 • WLO20RX2S2 – J – P
 • WLO20RX3S2 – R – Z

Bezpieczeństwo narodowe studia niestacjonarne I stopień:

 • WLO20RX1N1 – A – Ł
 • WLO20RX2N1 – M – Z

Bezpieczeństwo narodowe studia niestacjonarne II stopień:

 • WLO20RX1N2 – A – La
 • WLO20RX2N2 – Le – W

OPŁATA ZA LEGITYMACJĘ STUDENCKĄ (ELS)

Zgodnie z Decyzją Rektora WAT nr 91/RKR/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia opłat pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021 informujemy, że WAT pobiera opłatę za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej w wysokości 22 zł.

Studentom, którzy zapłacili wymaganą kwotę, będą wydawane legitymacje w czasie wyznaczonego dnia stawiennictwa (01.10 – studia stacjonarne, 03.10 – studia niestacjonarne). Termin uiszczenia wpłaty to 25.09.2020 r.

Należy wejść na stronę https://trans.wat.edu.pl/ i wygenerować numer konta (następnie wybrać odpowiednio dla studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych), na który trzeba przelać wymaganą kwotę. W tytule przelewu prosimy wpisać: „Imię i Nazwisko. Opłata za ELS”.