KOLEJNA EDYCJA KURSU ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W ODDZIALE GOSPODARCZYM

W dniu 3 kwietnia br. rozpoczęła się kolejna edycja kursu w zakresie organizacji i zarządzania w oddziale gospodarczym i trwać będzie do 14 kwietnia. W kursie uczestniczy jedenastu oficerów z jednostek podległych Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowództwu Garnizonu Warszawa. Kurs ma na celu przygotowanie szkolonych oficerów do planowania i realizacji zadań finansowo-gospodarczych w oddziałach gospodarczych. W trakcie kursu realizowana będzie tematyka kierowania zabezpieczeniem logistycznym, zarządzania oddziałem gospodarczym, gospodarki nieruchomościami
a także zarządzania zasobami ludzkimi.

KURS DOSKONALĄCY – ORGANIZACJA ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO

W dniu 27.03.2017r. rozpoczął się kurs doskonalący „Organizacja Zabezpieczenia Logistycznego”. Celem kursu jest przekwalifikowanie oficerów z innych korpusów osobowych, którzy planowani są do wyznaczenia na stanowiska służbowe w korpusie osobowym logistyki. Zajęcia prowadzone są w trzech głównych obszarach i obejmuje:

  1. informacje z uwarunkowań prawno-ekonomicznych występujących w logistyce wojskowej,
  2. podstawową wiedzę z zakresu logistyki wojskowej jaka występuje i jest realizowana w SZ RP,
  3. podstawowe informacje z logistyki wojskowej w NATO.

Jest to dwunasta edycja kursu, realizowana w okresie 27.03 – 28.04.2017r., w której uczestniczy 10 słuchaczy.