I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA PT. „DYLEMATY WSPÓŁCZESNEJ OBRONNOŚCI RP”

I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA PT. „DYLEMATY WSPÓŁCZESNEJ OBRONNOŚCI RP

Dnia  6 kwietnia 2017 r. w auli budynku 135  ul. Kaliskiego 2 a odbędzie się organizowana przez  Instytut Systemów Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej  I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dylematy współczesnej obronności RP”. W trakcie konferencji przewidujemy dyskusje panelowe nad założeniami teoretycznymi i aktualnymi koncepcjami działań na rzecz obronności państwa, strategiami systemów bezpieczeństwa, koncepcjami i doktryną użycia sił zbrojnych, zagadnieniami związanymi z rolą sektora pozamilitarnego w kształtowaniu obronności państwa oraz ekonomiczno-społecznymi aspektami obronności.

 

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KÓŁ NAUKOWYCH 10-11 MAJA 2017R.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na II Ogólnopolską Konferencję Kół Naukowych, która odbędzie się w dniach 10-11 maja 2017 roku  na Wydziale Logistyki
(Lipsk – budynek 135).

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny pod adresem: https://goo.gl/forms/VltCw1AygcFaLvY52

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w załączonej ulotce – pobierz. Aktualne informacje znajdą Państwo na stronie naszego wydarzenia na Facebook’u (https://www.facebook.com/events/1912222692333109/)
lub pod adresem e-mail: knswlo@wat.edu.pl .

Z wyrazami szacunku,

Komitet Organizacyjny

 

ROZMOWY REKRUTACYJNE PROGRAMU ERASMUS+

Szanowni studenci i doktoranci,

W dniu 28 marca br. w sali nr 91 w budynku nr 100 odbędzie się rozmowa rekrutacyjna do udziału w programie Erasmus+ w następującej kolejności:

WML – godz. 9.00

WTC – godz. 9.00

WEL – godz. 9.00

WME – godz. 9.30

WIG – godz. 10.00

WLO – godz. 10.00

WCY – godz. 10.30

Powyższy termin rozmowy rekrutacyjnej dotyczy tylko tych osób, które złożyły aplikacje na studia.

Termin rozmowy rekrutacyjnej dla osób, które złożyły aplikacje na praktyki będzie podany w późniejszym terminie.

DZIEÑ OTWARTY WAT 25 MARCA

Szanowni Państwo

Wydział Logistyki.
ma przyjemność zaprosić Wszystkich zainteresowanych
na
„Dzieñ otwarty Wojskowej Akademii Technicznej”
25 III 2017r.
w godzinach od  9:00. do 14:00

Odwiedzając nasze stoisko Wydziału Logistyki znajdujące się w Klubie WAT przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25a (mapka – pobierz) będą Państwo mieli możliwość zapoznania się z prowadzonymi przez Wydział Logistyki kierunkami studiów oraz specjalnościami. Dla zainteresowanych – przyszłych kandydatów będą prowadzone spotkania, w czasie których będzie można porozmawiać z specjalistami, którzy przedstawią bardziej szczegółową ofertę dydaktyczną kierunków studiów logistyka o profilu praktycznym i obronność państwa o profilu praktycznym.

 Dowiecie się Państwo dlaczego warto zwrócić uwagę na właśnie te kierunki studiów i jakie są warunki rekrutacji oraz możliwości dalszego rozwoju.

Wszyscy zainteresowani będą mogli porozmawiać ze studentami Wydziału Logistyki którzy podzielą się swą wiedzą i doświadczeniem dotyczącym odbywanych studiów.

W dalszej części uczestnicy będą mieli możliwość:

–       Uczestnictwa w grach decyzyjnych – podejmowanie decyzji w momentach zagrożenia,

–       Zapoznać się z oprogramowaniem wykorzystywanym w firmach logistycznych,

–       Zobaczyć statyczny pokaz sprzętu wykorzystywanego w firmach logistycznych min. samochód dostawczy z rampą, dźwig, wózek widłowy, wózek akumulatorowy, koparko – ładowarka, dron  itp. przy budynku nr 135 Wydziału Logistyki WAT,

–       Stoisko z pokazem racji żywnościowych,

–       Pokaz kuchni polowej KPŻ-170,

–       Prezentacja Wydziału Logistyki na Auli wydziałowej.

OBWIESZCZENIE WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WLO

OBWIESZCZENIE

Wydziałowej Komisji Wyborczej WLO

w sprawie terminu zgłaszania kandydatów na

PRODZIEKANA DS. KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU LOGISTYKI WAT

Komisja Wyborcza Wydziału Logistyki WAT informuje Wyborców – pracowników Wydziału Logistyki i podległych jednostek organizacyjnych, o możliwości  zgłaszania kandydatów ( z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego oraz z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy doktora posiadających czynne prawo wyborcze oraz o podstawowym miejscu zatrudnienia jest WAT ) na funkcję Prodziekana ds. kształcenia Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej na kadencję 2016/2020 Zgłoszeń dokonuje się do sekretarza WKW – WLO  ( Robert Krawczyk bud. 135 pok. 0.11) za pomocą Karty Zgłoszenia z oświadczeniem kandydata (Załącznik Nr 1 do Regulaminu Wyborczego). Termin zgłaszania kandydatów upływa dnia 27.03.2017 r. godz. 14.00.

Przewodniczący

Wydziałowej Komisji Wyborczej WLO

dr hab. Zenon TREJNIS, prof. WAT