14 EDYCJA KURSU KWALIFIKACYJNEGO DLA KANDYDATÓW NA STANOWISKA SŁUŻBOWE ZASZEREGOWANE DO STOPNIA ETATOWEGO PODPUŁKOWNIKA

W dniu 09.01.2017 rozpoczęła się 14 edycja kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na stanowiska służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego podpułkownika (komandora porucznika) realizujących zadania w obszarze techniczno-logistycznym (pion funkcjonalny- zabezpieczenia). Celem kursu jest przygotowanie oficerów o stopniu etatowym major do objęcia stanowisk o stopniu etatowym podpułkownik (komandor porucznik) zajmujących się planowaniem i nadzorem nad eksploatacją sprzętu wojskowego (SpW) i jej materiałowo – technicznym zabezpieczeniem oraz obsługą ekonomiczno – finansową na szczeblu taktycznym i operacyjnym.

Kurs przeznaczony jest dla kandydatów przewidzianych do objęcia stanowiska służbowego zaszeregowanego do stopnia etatowego podpułkownik (komandor porucznik) realizujących zadania w specjalnościach techniczno-logistycznych oraz ekonomiczno-finansowych.

Bieżąca edycja kursu trwa od 09.01.2017r. do 22.06.2017r., uczestniczy w niej 79 słuchaczy.

KURS DOKSZTAŁCAJĄCY „OCHRONA OBIEKTÓW WOJSKOWYCH”

W dniu 09.01.2017r. rozpoczęła się druga edycja kursu dokształcającego „Ochrona obiektów wojskowych”. Celem kursu jest przekazanie wiedzy oraz ukształtowanie umiejętności praktycznych niezbędnych do rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem i zapewnieniem właściwej ochrony obiektów wojskowych. Pozyskana w trakcie kursu wiedza będzie stanowić podstawę do rozwiązywania problemów występujących w trakcie procesu planowania i realizacji ochrony jednostek wojskowych SZ RP dyslokowanych w kompleksach wojskowych. Bieżąca edycja kursu trwać będzie od 09.01 do 20.01.2017 r. Uczestniczy w niej 15 słuchaczy.

ROZPOCZĘCIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH „ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE”

Zgodnie z Harmonogramem doskonalenia zawodowego WAT dniu 09.01.2017r. rozpoczęły się studia podyplomowe „Zabezpieczenie logistyczne”. Są one przeznaczone dla  oficerów korpusu osobowego logistyki przewidzianych na stanowiska zaszeregowane do stopnia etatowego major (komandor ppor.). Jest to trzecia edycja studiów realizowana w  okresie 09.01.2017r. – 15.12.2017r., w której uczestniczy 17 słuchaczy.

KURS KWALIFIKACYJNY DLA PORUCZNIKÓW

W dniu 03.01.2017 rozpoczął się kurs kwalifikacyjny dla poruczników, kandydatów na stanowiska służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego KAPITANA w pionie funkcjonalnym zabezpieczenia. Celem kursu jest przygotowanie oficerów korpusu osobowego logistyki i finansowego do objęcia stanowisk służbowych zajmujących się planowaniem i nadzorem nad eksploatacją sprzętu wojskowego (SpW) i jej materiałowo-technicznym zabezpieczeniem oraz obsługą ekonomiczno-finansową jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej. Bieżąca edycja kursu trwać będzie od 03.01 do 03.03.2017r. Uczestniczy w niej 31 oficerów.