1. Wojskowa Akademia Techniczna
 2. Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Koodyfikacji
 3. Sztab Generalny Wojska Polskiego
 4. Ministerstwo Obrony Narodowej
 5. Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON
 6. Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej
 7. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
 8. Polski Komitet Normalizacyjny
 9. Stowarzyszenie Eksporterów Polskich
 10. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 11. Narodowe Centrum Nauki
 12. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju