**** PILNE PRAKTYKI – DZIENNICZKI ****

Informujemy, że osoby, które jeszcze nie oddały Dzienniczka praktyk mają czas do poniedziałku (02.10.2017 r.). Jeżeli tego nie zrobią, będą miały niezaliczone praktyki. Studentom, którzy przekroczą ustalony próg deficytu ECTS zostaną wysłane decyzje o skreśleniu z listy studentów.