PILNE – TERMIN ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWYCH

Przypominamy, że zgodnie z zatwierdzonym przez Dziekana WLO terminarzem dot. dyplomowania dn. 11.06.2018 r. mija termin złożenia prac dyplomowych w Dziekanacie. Informujemy, że osoby, które nie złożą pracy dyplomowej lub wniosków o przedłużenie terminu złożenia pracy zostaną skreślone z listy studentów.