Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 25-26 marca bieżącego roku delegacja Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego WAT została ugoszczona na terenie Politechniki Śląskiej w Gliwicach celem zawarcia porozumienia ze Studenckim Kołem Naukowym „Bezpieczna Ściana”.

Niniejsze przedsięwzięcie miało na celu zwiększenie zasięgu i możliwości działania obu organizacji poprzez formalną deklarację chęci współpracy w zakresie rozpowszechniania nauk o bezpieczeństwie. We wtorek 26 marca przy obecności władz Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej zostało podpisane porozumienie o współpracy.

Porozumienie podpisali:

dr inż. Aneta GRODZICKA – Opiekun Naukowy SKN „Bezpieczna Ściana”,
dr Paweł KAWALERSKI – w zastępstwie Opiekuna Naukowego KNBN WAT,
Jan STARZYK – Przewodniczący SKN „Bezpieczna Ściana”,
Bartosz SZYMAŃSKI – Przewodniczący KNBN WAT.

Reprezentacja SKN „Bezpieczna Ściana” po oficjalnej części zabrała przedstawicieli KNBN WAT na zwiedzanie kopalni Guido w Zabrzu, z kolei Zarząd KNBN WAT zaprosił delegację z SKN „Bezpieczna Ściana” na Ogólnopolską Konferencję Naukową Studenckich Kół Naukowych, która odbędzie się w terminie 7-9 maja 2024 roku na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT. Rezultatem wizyty naszych studentów poza podpisaniem porozumienia jest zacieśnienie więzi nieformalnych między członkami obu kół i wstępne ustalenia dotyczące wspólnych aktywności w przyszłości.

Serdecznie dziękujemy Politechnice Śląskiej za zaproszenie i tak znakomite ugoszczenie w murach swojej uczelni. Jesteśmy pełni optymizmu i przekonani, że współpraca naszych organizacji będzie sprzyjać rozwojowi nauk o bezpieczeństwie, a co za tym idzie stanie się możliwe zaangażowanie większego grona studentów do wszelkich wydarzeń rozwijających ich wiedzę i umiejętności.

Z wyrazami szacunku,
Zarząd KNBN WAT.