PODRÓŻ STUDYJNA KOŁA NAUKOWEGO LOGISTYKI WOJSKOWEJ

W dniu 26 listopada 2018 r. przedstawiciele Koła Naukowego Logistyki Wojskowej (KNLW) podchorążowie II i III roku studiów Wydziału Logistyki wraz z opiekunem kpt. dr inż. Arkadiuszem Jóźwiakiem odbyli podróż studyjną do 2. Regionalnej Bazy Logistycznej (2 RBLog) w  Warszawie. W wizycie uczestniczyło 23 podchorążych. Celem wyjazdu było zapoznanie ze strukturą, zadaniami i wewnętrzną organizacją 2 RBLog.

Po przybyciu na miejsce podchorążowie zostali przywitani przez szefa sekcji S3 mjr. Tomasza Kwiatkowskiego, który przedstawił strukturę organizacyjną 2 RBlog i podległych składów materiałowych. Zapoznał słuchaczy z historią jednostki, zadaniami w czasie „P” jak również w czasie osiągania gotowości mobilizacyjnej, podziałem obowiązków i zasadami współpracy pomiędzy Regionalnymi Bazami Logistyczny i Wojskowymi Oddziałami Gospodarczymi. Następnie podchorążowie zostali zapoznani z lokalną infrastrukturą 2 RBLog.

Na zakończenie wizyty podchorążowie st. kpr. pchor. Magdalena Małyszek i st. kpr. pchor. Ryszard Radzimiński podziękowali panu mjr Kwiatkowskiemu za zapoznanie studentów z 2 RBLog, wyczerpujące odpowiedzi i poświęcony czas.

Wyjazd przyczynił się do  pogłębiania wiedzy na temat logistyki wojskowej, pozwolił na poznanie praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy podczas studiów i nakreślił jedną z możliwości objęcia przyszłych stanowisk służbowych dla podchorążych.

Tekst:
st. kpr. pchor. Ryszard RADZIMIŃSKI
st. szer. pchor. Karolina KARWASZ

Zdjęcia:
kpt. dr inż. Arkadiusz JÓŹWIAK